Nyheter

Nytt pilotprojekt för återvinning av fönster

Cirkulär användning av byggmaterial allt viktigare. Foto: NCC

I ett pilotprojekt i Helsingborg testar nu NCC tillsammans med fönster- och dörrtillverkaren NorDan nya initiativ för ökad materialåtervinning av uttjänta fönster. Syftet är att minska utsläppen och bidra till en mer cirkuläranvändning av byggmaterial. 
– Cirkulära lösningar är nödvändigt för att vi skall nå målet om klimatneutralitet, säger Pernilla Löfås, hållbarhetsspecialist på NCC Building Sweden.

 Tidigare har det inte funnits någon riktigt effektiv och bra process för att separera och återanvända materialen i uttjänta fönster. Men nu har NCC och fönster- och dörrproducenten NorDan startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för återvinning av uttjänta fönster.

Projektet testas på bostadsrättsföreningen Eddan i Helsingborg där grundläggande processer för att demontera och returnera fönster för cirkulärt återbruk har etablerats.

– Vi behöver vara flera aktörer som samverkar i värdekedjan för att hitta lösningar som kan driva på branschen. Det är genom att våga testa som vi kan bygga kunskap och identifiera gemensamma vägar framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetsspecialist NCC Building Sverige.

Pilotprojektet är en samverkansentreprenad som drivs tillsammans med HSB som är ombud för bostadsrättsföreningen Eddan. Fastigheten, som nu renoveras, består av 221 lägenheter och uppfördes 1977. I projektet byter man ut fönster, gör om fasaden med ny puts, bygger om entrén och renoverar balkonger och byter till ny inglasning.

NCC har ansvar för returprocessen i projektet och säkerställer en effektiv demontering och återleverans av de förbrukade fönsterna. Därefter tar NorDan vid och separerar ut materialslagen för att säkerställa återvinningen av exempelvis metaller, plast och glas. Detta ger en betydligt effektivare process än vad som tidigare har varit möjligt då material från demonterade fönster vanligtvis har gått direkt till deponi. 

– Vi måste fortsätta utveckla och utöka cirkulära materialflöden, därför är samarbetet mellan NorDan och NCC så viktigt. I pilotprojektet Eddan har vi framgångsrikt utvecklat och effektiviserat processen för demontering, återleverans och återvinning av fönster. Den beräknade klimatnyttan av återvinningen i projektet är cirka 95 ton koldioxid-ekvivalenter, säger produktutvecklingschef Andreas Långström vid NorDan AB.

För att ytterligare stärka upp och driva på utvecklingen deltar NCC även i ett branschgemensamt innovationsprojekt om ökad cirkularitet av glas som projektleds av RISE. Fokus för projektet är att gå från linjära till cirkulära processer för planglas och hitta effektiva lösningar för demontering och återvinning av materialet. NCC är också ett av medlemsföretagen i Circular Sweden som jobbar branschövergripande för en mer cirkulär ekonomi.