Nyheter

Nytt program ska ge snyggare Solna

Solnas utemiljöer ska vara vackra och tillgängliga för så många som möjligt. Det är målsättningen med Solna stads nya gestaltningsprogram som ska användas vid nyexploatering och upprustning.

Programmet ska sätta ramar för hur Solnas utemiljöer ska utformas. Tanken är att det ska vara lätt att orientera sig, att material som används ska hålla hög kvalitet och så förstås att det ska bli vackert.

— Vi vill skapa en vackrare och skönare stad. Nu har vi tagit ett helhetsgrepp som vi aldrig tidigare gjort. Det program vi tagit fram ska fungera som riktlinjer för hur vi skapar trevliga utomhusmiljöer och hur vi förnyar befintliga områden, Anders Ekegren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
— Det handlar också om tillgänglighet, gatubelysning, parkbänkar, färger, växtlighet, cykelställ och mycket mer.