Nytt putskoncept med dräneringsspalt löser fuktproblem

Nytt putskoncept  med dräneringsspalt löser fuktproblem
Enstegstätade putssystem med tilläggsisolering är en hårt kritiserad teknik som medfört många fukt- och mögelskador. Företaget Combimix har därför utvecklat ett tvåstegstätat tjockputssystem med dräneringsspalt.
Enstegstätade putssystem med tilläggsisolering är idag vanligt förekommande på marknaden. Det är dock en hårt kritiserad teknik som medfört många fukt- och mögelskador. Som svar på den stora efterfrågan av ett problemfritt putssystem har företaget Combimix tagit fram ett koncept som bygger på traditionell tjockputs — ett tvåstegstätat tjockputssystem med dräneringsspalt.

Ett egenutvecklat fäste, med tillhörande skruv och låsbricka ger rätt distans från underlaget och skapar själva dräneringsspalten, berättar Jan-Erik Widell, fasadtekniker på Combimix.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2929″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image media-image-left”,”height”:”188″,”style”:”margin: 6px; float: left; width: 150px; height: 188px; ”,”width”:”150″}}]]- En dränerad luftspalt bakom isolerputsskivan skapar möjlighet för vatten som eventuellt läckt in vid genomföringar, fönster etc att ledas ut.

 Putskonceptet Combi-Drain bygger på en tvåstegstätad, dränerad, isolerande vägg av tåliga material och väl utförda detaljer/anslutningar. Konceptet följer branschens rekommendationer när det gäller putsade fasadsystem på yttervägg och kan monteras på de flesta underlag, från nyproduktion till ROT.

– Vår lösning öppnar även dörrarna för att kunna jobba med alla olika typer av ytputser, organiska som oorganiska, säger Jan-Erik. En annan fördel är att vi också erhåller en effektiv tryckutjämning på ett sätt som man inte får i en enstegstätad fasad.

Konceptet testas för närvarande av SP SITAC för P-märkning. Systemet har genomgått alla fysiska tester med goda resultat, det som återstår är en del administrativa uppgifter.

En viktig detalj är att det är murarna själva som monterar Combi-Drain, detta innebär att man gör systemet mer kostnadseffektivt samt behåller hela utförandet med samma yrkesgrupp genom hela uppförandeprocessen.

– För att säkra kvalitén i genomförandet ställer vi krav på att entreprenörerna ska vara certifierade av oss, säger Jan-Erik Widell.

Men Combimix nöjer sig inte med detta. Som ett komplement har man i samarbete med Cementa utvecklat en rivputs och en stänkputs med innehåll av det nya pigmentet TiOmix®. Pigmentet bryter ned kväveoxider från de hälsofarliga bilavgaserna i stadskärnorna. Combimix rivputs och stänkputs med TiOmix® har fått godkännande för TX-Active® märkning för bevisad fotokatalytisk aktivitet. 

 De fotokatalytiska reaktionerna upphör aldrig utan fortgår under fasadens hela livslängd.

 Professor Christer Harrysson, som tidigare i Byggvärlden framfört att han välkomnar konkreta lösningar från branschen uttrycker sig i försiktigt positiva ordalag över metoden.

– Med den begränsade information jag tagit del av kan jag inte uttala mig om detaljer i konceptet, förmåga till dränering etc. Men det är ett steg i rätt riktning att metoden är tvåstegstätad.  

Jan Erik Widell menar dock att detta är säkerställt.
– Vi har utfört provningar hos SP och dessa tester visar att fasadsystemet Combi-Drain förmår att dränera ut eventuellt inläckande vatten. 

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör