Nyheter

Nytt putskoncept med dräneringsspalt löser fuktproblem

Enstegstätade putssystem med tilläggsisolering är idag vanligt förekommande på marknaden. Det är dock en hårt kritiserad teknik som medfört många fukt- och mögelskador. Som svar på den stora efterfrågan av ett problemfritt putssystem har företaget Combimix tagit fram ett koncept som bygger på traditionell tjockputs — ett tvåstegstätat tjockputssystem med dräneringsspalt.

Ett egenutvecklat fäste, med tillhörande skruv och låsbricka ger rätt distans från underlaget och skapar själva dräneringsspalten, berättar Jan-Erik Widell, fasadtekniker på Combimix.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2929″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image media-image-left”,”height”:”188″,”style”:”margin: 6px; float: left; width: 150px; height: 188px; ”,”width”:”150″}}]]- En dränerad luftspalt bakom isolerputsskivan skapar möjlighet för vatten som eventuellt läckt in vid genomföringar, fönster etc att ledas ut.

 Putskonceptet Combi-Drain bygger på en tvåstegstätad, dränerad, isolerande vägg av tåliga material och väl utförda detaljer/anslutningar. Konceptet följer branschens rekommendationer när det gäller putsade fasadsystem på yttervägg och kan monteras på de flesta underlag, från nyproduktion till ROT.

– Vår lösning öppnar även dörrarna för att kunna jobba med alla olika typer av ytputser, organiska som oorganiska, säger Jan-Erik. En annan fördel är att vi också erhåller en effektiv tryckutjämning på ett sätt som man inte får i en enstegstätad fasad.

Konceptet testas för närvarande av SP SITAC för P-märkning. Systemet har genomgått alla fysiska tester med goda resultat, det som återstår är en del administrativa uppgifter.

En viktig detalj är att det är murarna själva som monterar Combi-Drain, detta innebär att man gör systemet mer kostnadseffektivt samt behåller hela utförandet med samma yrkesgrupp genom hela uppförandeprocessen.

– För att säkra kvalitén i genomförandet ställer vi krav på att entreprenörerna ska vara certifierade av oss, säger Jan-Erik Widell.

Men Combimix nöjer sig inte med detta. Som ett komplement har man i samarbete med Cementa utvecklat en rivputs och en stänkputs med innehåll av det nya pigmentet TiOmix®. Pigmentet bryter ned kväveoxider från de hälsofarliga bilavgaserna i stadskärnorna. Combimix rivputs och stänkputs med TiOmix® har fått godkännande för TX-Active® märkning för bevisad fotokatalytisk aktivitet. 

 De fotokatalytiska reaktionerna upphör aldrig utan fortgår under fasadens hela livslängd.

 Professor Christer Harrysson, som tidigare i Byggvärlden framfört att han välkomnar konkreta lösningar från branschen uttrycker sig i försiktigt positiva ordalag över metoden.

– Med den begränsade information jag tagit del av kan jag inte uttala mig om detaljer i konceptet, förmåga till dränering etc. Men det är ett steg i rätt riktning att metoden är tvåstegstätad.  

Jan Erik Widell menar dock att detta är säkerställt.
– Vi har utfört provningar hos SP och dessa tester visar att fasadsystemet Combi-Drain förmår att dränera ut eventuellt inläckande vatten.