Nyheter

Nytt rekord för rot-avdrag

I december betalades det ut 3,4 miljarder kronor i rot-avdrag, vilket är en fördubbling mot 2014. Foto: Anna Sjöström

Utbetalningarna till utförare av rot-arbeten fördubblades under december förra året jämfört med samma period 2014.
För helåret 2015 utbetalades totalt 23,3 miljarder kronor för både rot och rut, en ökning med 3,3 miljarder från året innan.

Både rot och rut har ökat stadigt varje år sedan de infördes 2009.
För rot-utbetalningarna är ökningen förra året klart större än tidigare år, vilket antas bero på att avdraget för rot sänktes från 50 till 30 procent vid årsskiftet.

I december 2015 var ökningen av rot-utbetalningar särskilt stor.
De landade på totalt 3,4 miljarder kronor.
Under samma period året innan utbetaldes 1,8 miljarder. Arbeten som betalats av kund till utförare i december förra året handläggs även under januari.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 1 februari för arbeten som betalades av kunden under 2015, säger Henrik Westerlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.
Kommer ansökan in efter den 1 februari blir det ingen utbetalning.

Vid årsskiftet ändrades avdragsreglerna för rot följande sätt:
För rot är skattereduktionen sänkt från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.
Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är oförändrat 50 000 kronor per person och år.