Nyheter

Nytt samarbete ska sätta fart på solenergin

Solvärme har utvecklats från entusiasternas hemmabyggen till lönsamma installationer utformade i integration med byggnader och städer. PLR, VVS Företagen och Svensk Solenergi sjösätter samarbete för att bidra till utvecklingen och göra solvärme till en självklar miljösatsning.

Under ett seminarium i Almedalen diskuterade Maria Wetterstrand, samhällsdebattör, Marja Lundgren, arkitekt och miljöspecialist på White arkitekter, Lars Tirén, seniorkonsult på EKSTA Bostads AB, Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi samt Roger Tiefensee, (C) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson varför inte satsningen på solenergi tar fart på allvar.

– Den energiomställning som behövs idag är inte så svår att genomföra som man tror. Med rätt incitament kommer vi att se snabb effekt. Vi kan jämföra med Tyskland som med olika typer av politiska incitament blivit ett föregångsland när det gäller solenergi, säger Maria Wetterstrand.

Intresset för solvärme är stort och ökande. Vi lever i en omvärld där klimat och miljö är i fokus. Självklart finns det en enorm potential i solvärme.

-Det vi behöver fråga oss är hur vi möter våra mänskliga behov och samtidigt minskar energiåtgången. Det innebär att vi måste omvandla våra byggnader så att de förbrukar mindre energi och istället genererar förnybar energi, säger Marja Lundgren.

Städerna vi planerar idag ska byggas för att fungera lång tid framöver.

-Vi får ekonomi i solenergi om vi zoomar ut från den enskilda byggnaden och bygger system istället. Solyteplaceringen måste planeras så att det sker under dagen och tiden på året som den behövs. Kan man matcha detta så flödet fungerar kan man få energin att fungera på nationell nivå. Solenergin kan komma att stå för cirka en fjärdedel av efterfrågan av det totala behovet.

Statens normer, föreskrifter och lagar behöver utformas för att stödja detta. Planeringen sker för sig och målsättningen för sig. Det fungerar inte. Även fastighetsägarna är försiktiga, de vill se att det fungerar innan de tar till sig nya produkter och lösningar.

-Installationsbranschen installerar inte så länge det inte finns en marknad att installera på och marknaden vill inte köpa så länge det inte finns färdiga lösningar, och därför krävs ytterligare politiska incitament och mål, säger Lars Andrén.

-Med draghjälp från branschen som tar till sig ny teknik och kunskap, med incitament och målsättning från myndigheter att våga tänka nytt, kommer vi snabbt att se resultat.

Lars Tirén anser att jobbar man med långsiktiga investeringar behövs långsiktiga perspektiv.

-Låt inte den kortsiktiga ekonomin styra de långsiktiga besluten. Lämna fossilberoendet och använd istället förnybar energi. Fokus på att bygga energieffektivt och minska energianvändningen måste alltid vara centrala utgångspunkter, säger Lars Tirén. 

Lars Andrén menar att det finns många anledningar till varför man ska satsa på solvärme.

-Det finns inget dåligt med solvärme, den är helt gratis, och i omvandlingen från solstråle till värme är kostnaden noll. Det här är en energikälla det är dumt att inte konkurrera med. Systemnyttan med ett klokt resursutnyttjande är viktigt. Samtidigt räcker inte solen till allt, men det gör ingen annan energikälla heller, säger Lars Andrén.

Den gemensamma uppmaningen till politikerna är att skärpa reglerna. Boverket och Energimyndigheten behöver samverka mer konkret.

-Vi har dessutom tappat en industriell utveckling och därmed arbetstillfällen genom att inte ta solenergin på allvar. Det finns sysselsättning i solenergi och som politiker kan man inte bortse från den potentialen, menar Lars Andrén.

Roger Tiefensee håller med om den bild som ges och konstaterar att solenergi är smart och enkelt.

-Man blir dessutom glad av solen, det är klimatsmart och det fungerar. Varför vänder vi då inte bara våra byggnader mot solen? Jag tror vi måste omsätta kunskapen i alla led, sätta politiska mål och omsätta direktiven i praktik. Kommunansvariga, byggbolagen och branschen som helhet behöver samverka.

För att visa att branschen vill vara med och driva solvärmeutvecklingen lanserar VVS Företagen i samarbete med Slussen.biz och Svensk Solenergi 15 000 installatörer möjlighet att stärka sin kompetens inom området solenergi genom att lansera Installatörskurs solvärme.

Kursens fokus läggs på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning. Kursdeltagarna får en insikt i vilka systemkombinationer som är mest lönsamma, ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel.