Nyheter

Nytt stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera

Nu finns tre statliga stöd att söka för att bygga, renovera och energieffektivisera. 

Stöden vänder sig till fastighetsägare och byggherrar som ska renovera, bygga hyresrätter, studentbostäder eller bygga för äldre. 

Från och med den 15 november 2016 finns tre statliga stöd att söka.

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande: 
Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande är delat i två delar, en del som är tidsbegränsad och en som är långsiktig. Det tidsbegränsade stödet gäller för bostäder som redan har påbörjats, och den andra delen är ett mer långsiktigt investeringsstöd för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.
Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor under 2016 för stödet.
I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 2,7 miljarder kronor 2017 och 3,2 miljarder kronor årligen för 2018-2020.

Investeringsstöd till bostäder för äldre:
Det andra investeringsstödet gäller bostäder för äldre personer. Syftet är att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheten till gemenskap och trygghet.
Stöd kan lämnas till projekt som påbörjats efter den 1 januari 2016.
Regeringen har avsatt 150 miljoner kronor under 2016 för stödet.
I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 300 miljoner kronor för 2017 och 400 miljoner kronor årligen för 2018-2020.

Stöd för renovering och energieffektivisering:
Detta stöd är avsett för att renovera och energieffektivera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.
Stödet går att söka sedan den 1 oktober 2016. 
Regeringen har avsatt 800 miljoner kronor under 2016 för stödet.
I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 1 miljard kronor årligen för 2017-2020.