Nyheter

Nytt storkontrakt till Skanska

USA satsar sig ur krisen genom att bygga infrastruktur. Det ger Skanska goda affärsmöjligheter.

Skanska har fått ännu ett uppdrag för utbyggnaden av Fulton Street Transit Center på nedre Manhattan i New York. Kontraktet är värt 840 miljoner kronor.

Skanska ska bygga gångbroar, plattformar och tre nya entréer vid tunnelbanestationen Fulton-Broadway-Nassau Street. I projektet ingår även vissa rivningsarbeten och alla typer av installationer. Efter avslutat underjordsarbete ska även gatunivån restaureras.

Arbetet inleds direkt och ska vara klart i början av 2013.

Fulton Street Transit Center är en planerad knutpunkt för ett flertal tunnelbanelinjer inom Ground Zero- området. Skanska är redan på plats och utför grundarbeten enligt ett tidigare kontrakt. Vid samma knutpunkt avslutade Skanska 2008 byggandet av nya gångbroar vid Dey street.