Nyheter

Ö präglad av konst, arkitektur och ABBA

Furillen är okänt för de flesta. Men den lilla ön på Gotlands östra kust har mycket på gång. <br></br> — Ön får ett designkluster med en konststudio, en arkitektbyrå och eventuellt en musikstudio som Björn Ulvaeus står bakom, säger Lars Thomss

Furillen Studios blir det gemensamma namnet på de tre etableringarna. Bygget av konststudion har redan startat, arkitektbyrån är i startgroparna medan musikstudion stött på problem. Naturvårdsverket har sagt nej eftersom bygget ligger i ett strandskyddsområde. Det är inte rättvist, anser Lars Thomsson.

— I närheten har liknande byggnader fått dispens. Fast personerna bakom dessa byggnader har inte ett känt efternamn.

Men är inte strandskyddet viktigt, speciellt på en ö där turismen är viktig?
— Det är viktigt och vi ger minimalt med dispenser. Faktum är att man kan gå runt hela Gotland utan några avstängningar, säger Lars Thomsson.

Men även om planerna med musikstudion går i stöpet finns det fler planer i pipelinen på Furillen, till exempel ett snurrande solhus. Solhuset är tänkt att vrida sig efter, eller från solen.

— Det är mycket kvar så det finns inte så mycket att säga än, förklarar Andreas Forsberg, arkitekt på AQ-Arkitekter.

Vad är tanken med ett snurrande hus?
— Bland annat kan energiförbrukningen minska. Enligt uträkningar kan det röra sig om en halvering jämfört med liknande byggnader, säger han.