Nyheter

OBOS tar över Gasklockan

Skiss Huset Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Illustration: White Arkitekter/Stockholms stad

För ett år sedan hävde Stockholm stad avtalet med Oscar Properties gällande Gasklockan 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden. Efter en ny markanvisningstävling står det nu klart att det blir Obos som tar över. 

I november 2019 hävde Stockholms stad ett avtal med Oscar Properties för gasklockan 3 och 4. Fastighetsutvecklaren betalade inte köpesumman på 592 miljoner kronor i tid, eftersom de ansåg att Stockholms stad skulle stå för kostnaden för sanering av marken. Det slutade med att staden hävde avtalet, tog ett omtag om projektet och gick ut med ett nytt anbudsförfarande.

Nu är markanvisningstävlingen avgjord. Vinnare i anbudstävlingen är medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB.  Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 17 december.

– Intresset för att bygga i Norra Djurgårdsstaden är stort, det understryker resultatet från markanvisningstävlingen. Staden fick in fem anbud från etablerade aktörer. OBOS, som tog hem anbudstävlingen, är en stabil och långsiktig aktör med ambition att vara med i utvecklingen av Stockholm, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller cirka 320 lägenheter, en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska byggas på platsen blir ett landmärke som når cirka 110 meter över havet, och kommer att synas från många platser runt om i Stockholm.  Fackverket till Gasklocka 3 kommer att stå kvar och den delen av området planeras för kulturändamål. Det är i detta tidiga skede inte klart med vilket innehåll, men platsen kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Genom att Obos har ytterligare två markanvisningar kommer de att bygga totalt cirka 650 bostäder i Norra Djurgårdsstaden.

– Projektet är en del i vår storstadssatsning, där vi bland annat har tre markanvisningar sedan tidigare i Stockholms stad. Vi ser oss inte bara som bostadsutvecklare utan också som samhällsutvecklare, och för oss blir det därför viktigt att både tillvarata de värden som redan finns i området, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Projektet har en preliminär tidplan. Detaljplanen är antagen och bolaget kommer att samarbeta kring byggnadens utformning och slutliga gestaltning tillsammans med staden. Vidare pågår undersökning av berget och föroreningssituationen, som ska åtgärdas.

Byggstart beräknas till år 2023 och första inflyttning till år 2026.

En rättslig tvist pågår mellan Stockholm stad och Oscar Properties för det hävda avtalet, men det är inget som kan påverka den nya markanvisningen enligt Stockholm stad.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.