Nyheter

Oden får kontrakt på ”Saab-vägen”

Oden Anläggningsentreprenad har fått uppdraget att bygga ut både väg E45 och järnvägen, delen Nol-Älvängen. Kontraktet är värt 328 miljoner kronor.

Bana Väg Väst är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Banverket. Infrastrukturprojektet, som totalt är värt 10 miljarder kronor, ska ge bra infrastruktur för leveranser till Saab.

Och beskedet till Oden var muntrare än till Saabs anställda och underleverantörer. För vägen byggs även utan bilfabrik och Odens kontrakt är stort för anläggningsbolaget.

Projektet omfattar en av deletapperna i utbyggnaden av väg E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan.

Odens entreprenad mellan Nol och Älvängen består av en 2,3 km lång utbyggnad av väg E45 till fyrfältsväg, 1,5 km utbyggnad av järnvägen Norge/Vänerbanan till dubbelspår, 1,5 km lokalväg, 17 000 meter VA-ledningar, installation av 520 000 meter kalkcementpelare samt trafikplatsen Norra Älvängenmotet där cirka 11 000 kubikmeter betong kommer att gjutas. I entreprenaden ingår även en huvudbro över väg E45 och järnvägen.