Nyheter

Oenighet om överenskommelsen

Den stora byggstrejken som skulle inledas i dag blåstes av i sista stund då både Byggnads och Sveriges Byggindustrier accepterade medlarnas bud. Men nu är parterna oeniga om vad de kommit överens om.

I överenskommelsen som Byggnads och BI undertecknat står det att de ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta för transparanta entreprenadkedjor, förbättrad säkerhet och god arbetsmiljö.

Men tolkningarna av texten går isär.

I ett pressmeddelande på Byggnads hemsida skriver förbundets ordförande Johan Lindholm: ”Idag kan alla byggnadsarbetare i det här landet sträcka på sig. Vi har fått till ett program för införande av huvudentreprenörsansvar. Det innebär att vi kommer att tillsätta en grupp, med oberoende personer som är väl insatta i problematiken, för att effektivt jobba fram lösningar på hur ansvaret över entreprenörskedjorna ska regleras i avtalet.”

Ola Månsson, vd på BI, tillbakavisar att ett huvudentreprenörsansvar ska ingå i avtalet.

– Vi har inte kommit överens om att ett huvudentreprenörsansvar ska skrivas in i kollektivavtalet. Arbetsgruppen ska titta på förslag på åtgärder för att utveckla arbetsmiljö och säkerhet samt få bort de oseriösa inslagen på våra arbetsplatser. Det framgår tydligt i hemställan – och för oss är det det skrivna ordet som gäller.

Johan Lindholm håller dock fast vid sin tolkning.

– Vi har hela tiden pratat om ett huvudentreprenörsansvar. Nu måste vi bara arbeta fram ett förslag som fungerar och som kan regleras i vårt kollektivavtal.

Om någon av parterna inte är nöjd med arbetgruppens resultat har de rätt att, med hänvisning till det, säga upp byggavtalet.

Marie Bergström
[email protected]