Nyheter

”Offentliga upphandlare <br></br> bör kräva ID06”

Byggbranschen i samverkan vill att offentliga upphandlare kräver obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna.

Från nästa vecka påbörjas en utbildningsinsats riktad till offentliga upphandlare på ett flertal orter. Förhoppningen är att upphandlarna ska börja ställa krav på att företag som lämnar anbud arbetar enligt Byggbranschen i samverkans satsning ID06. Det skulle i sådana fall bland annat innebära legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser.

— Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga upphandlare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket.