Nyheter

Ok låna ut personal till asbestsanering

Ett företag med tillstånd att sanera asbest lånade in två anställda från ett företag som saknade sådant tillstånd. Fel, hävdade Arbetsmiljöverket och krävde sanktionsavgift. Men länsrätten friar företaget.

Den 26 och 27 maj 2008 sanerades asbest på en adress i Göteborg sedan man upptäckt att en eternitkanal bilats sönder vid håltagning av en yttervägg.

Två företag var inblandade i arbetet: Håltagning och Smidesservice i Väst AB (HSAB) och Peter Lundgren i Göteborg AB (PLAB). Det sistnämnda företaget hade Arbetsmiljöverkets tillstånd till asbestsaneringen. Men enligt myndigheten utfördes den av HSAB. Därför ansökte Arbetsmiljöverket hos länsrätten om att HSAB skulle påföras en sanktionsavgift på 50 000 kronor för otillåten asbestsanering.

Efter muntlig förhandling avslog länsrätten Arbetsmiljöverkets ansökan.

”PLAB har lånat in två anställda av HSAB som utfört asbestsaneringen under ledning av PLAB, som fungerat som underentreprenör för sanering av asbest. Det faktum att PLAB inte hade någon representant på plats i samband med Arbetsmiljöverkets besök kan inte anses innebära att saneringsarbetet ska anses ha utförts av HSAB.”

Domen har vunnit laga kraft.

Per Turesson