Nyheter

Ökad bostadsbrist i Malmö

För få lägenheter byggs i Malmö och bostadsbristen riskerar att bli akut. <br></br> — Vi har från kommunen sida planer så det räcker, men vi kan se ett avtagande intresse från byggföretagen för att bygga, säger kommunalrådet Anders Rubin (s).

Under förra året stod 1 244 nya bostäder klara i Malmö, varav 947 i flerbostadshus. Under 2008 beräknas omkring 1 600 lägenheter bli färdigbyggda. Men nyproduktionen kan försämras ännu mer.

— Det gäller särskilt hyresrätter, framför allt beroende på att regeringen slopat investeringsbidraget för byggande av just hyresrätter, säger Anders Rubin.

1 286 hyresrätter hyresrätter ombildades till bostadsrätter under förra året. Efterfrågan på boende är stor, då 5 000 personer flyttar till Malmö varje år.