Nyheter

Ökad efterfrågan på bemanning

Bemanningsbranschen upplever en ökad efterfrågan på uthyrning av personal. Foto: Getty Images

Bemanningsföretagen  Ehrab och Expanderamera märker av en ökad efterfrågan på byggbemanning just nu. 

– Projekt som är igång har ett ökat behov eftersom de har personal som är hemma. Däremot har vi just nu en minskad efterfrågan på uthyrning av hela arbetslag, som vanligtvis anlitas när projekt ska starta upp, säger Benjamin von Jahf, vd Ehrab.

Ehrab, European Human Resources AB, har cirka 200 anställda från Polen och Sverige. De utför projekt i Sverige, Norge och Danmark och är verksamma inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Ehrab jobbar dels med att hyra ut hela arbetslag med arbetsledning, ofta i uppdrag som sträcker sig över en längre tid, men även med kortare uppdrag med ett fåtal personer.

Och sedan coronaviruset framfart i Sverige och Europa har de sett en ökad efterfrågan på kortsiktig bemanning.

Projekt som påbörjade kan eller vill inte stänga ner även om de har många arbetare som är hemma från jobbet nu, och utöver det är det underentreprenörer som är strandade i andra länder, säger Benjamin von Jahf.

Däremot upplever han att branschen är mera avvaktande till att starta upp nya projekt.

– Man väntar och ser vad som händer. Jag tror att det kommer att släppa efter sommaren.

För Ehrabs del har de löst det så att personal som vanligtvis hyrs ut tillsammans med ett arbetslag nu hyrs ut som i traditionell bemanning.

– Jag tror att vi som bemanningsföretag inte behöver oroa oss för att våra anställda ska vara utan jobb. Tvärtom kommer efterfrågan troligtvis att öka ännu mer eftersom företag inte vill anställa när det är osäkra tider.

Med tanke på karantänsregler för resor mellan länder har Ehrab löst det så att personalen i så stor utsträckning som möjligt jobbar i ett land.

– Vi har ett fåtal av våra polska anställda som valt att åka hem, men de allra flesta är kvar och jobbar. Jag upplever att det finns en stor förståelse för situationen bland våra anställda, säger Benjamin von Jahf.

I början av året gjorde byggkonjunkturen att bemanningsföretaget Expanderamera varslade personal, cirka 20 personer, om uppsägning.

– Det hade inget med coronautbrottet att göra, utan för att vi såg att vi inte skulle kunna sysselsätta alla, säger Disa Blomfeldt, vd på Expanderamera.

Men ungefär samtidigt som corona kom in i landet och ändrade på allt återanställdes de flesta.

– Vi, och alla andra, blev nog lite tagna på sängen över att det kom till Sverige så snabbt och vilka effekter det skulle få. Vi  fick vi en annan typ av förfrågningar än vi haft tidigare, mer att ”säkra upp” för sjukskrivningar. Vi är dock väldigt vana vid att hantera snabba puckar, så själva arbetssättet blev inte förändrat. Vi har medvetet valt att inte anställa en mängd nya yrkesarbetare eftersom vi fortfarande påverkas av byggkonjunkturen på bostadsmarknaden främst i Stockholms län.

Expanderamera har anställda från bland annat Polen, Estland, Sverige och Mongoliet. Eftersom alla är bosatta i Sverige har de inte hamnat i den situationen med att anställda åkt hem till sina släktingar och lämnat tomrum hos sina arbetsgivare.

– Vi följer självklart de rekommendationer som ges, har god dialog med våra kunder och jag upplever en försiktighet eller snarare omsorg nu i branschen då alla är måna om att hålla igång sina verksamheter utifrån givna ramar. En stor omsorg faktiskt, säger Disa Blomfeldt.

Hennes uppfattning är att anställda och kunder jobbar på som vanligt, men med hänsyn.

– Vi vet att det alltid kommer att behöva byggas och det är många positiva satsningar som görs för verksamheter och individer i Sverige, vilket känns väldigt bra. Bra att det snabbt gick ut signaler om hur viktigt det är med åtgärder för att hålla verksamheter vid liv. Jag känner att alla i branschen har gett sig tusan på att fortsätta att jobba vidare och att det finns en stark drivkraft och känsla av att vi ska ta oss igenom det här tillsammans, säger Disa Blomfeldt.