Nyheter

Ökad kunskap ska stoppa olyckorna

Arbete med handhållna elverktyg ligger bakom många olyckor. Foto: Getty Images

Arbete med handhållna maskiner orsakar många arbetsplatsolyckor. En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning är några faktorer som ligger bakom olyckorna, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Vid ett mark- och anläggningsarbete i Uppsala län höll ett arbetslag på att sätta kantelement för att avgränsa en grönyta. Kantelement som behövde justeras i storlek kapades med en motorkap. Vid slutet av arbetsdagen i det som var tänkt att vara det avslutande moment inträffade en olycka. En av medarbetarna var nästan klar med kapningen då kapskivan nöp fast och maskinen kastade bakåt. Med det höga rörelsemoment som klingan hade bildades en uppåtriktad kraft när skivan nöps fast. Kapen ”stegrade sig” plötsligt och medarbetaren orkade inte hålla emot, tappade det bakre greppet och kapen slog runt i hans främre hand. Klingan slog upp mot honom i riktning mot ansiktet och skar i bröstkorgen, hakan och läppen. Framtänderna skadades men satt kvar.

Händelsen är en av nio arbetsplatsolyckor med handhållna maskiner som finns beskrivna i den nya rapporten från Arbetsmiljöverket. De har alla genomgått en djupstudie och utgör ett komplement till redan tillgängliga siffror ur arbetsskadestatistiken.

– De här djupstudierna bekräftar den bild som vi haft sedan tidigare. Men de ger oss en fördjupad kunskap om orsakerna bakom olyckorna och ett bättre underlag för att jobba med förebyggande åtgärder, säger Ann Eriksson, projektledare för rapporten på Arbetsmiljöverket.

En orsak till olyckorna är bristande kommunikation och kompetens. Det kan exempelvis handla om oerfarna medarbetare som praktikanter, inhyrd personal från bemanningsbolag eller underleverantörer som får hantera maskiner de inte har någon relevant utbildning för att klara av.

– Som arbetsledare tror man att alla får en gedigen utbildning innan de kommer till byggarbetsplatsen. Och arbetstagaren tror i sin tur att han eller hon inte får uppgifter som kräver specialkompetens. Alla tror att de andra kan, säger hon.

Enligt rapporten leder okunskapen till bristande riskbedömning.

– Det saknas ofta både kunskap och erfarenhet. Då är det inte så konstigt att även riskbedömningen brister. Har man aldrig hållit i en motorkap tidigare kan det vara svårt att veta hur man ska hantera ett kast. Då räcker det inte med skyddsglasögon och handskar. Men vet du vilka krafter det rör sig om har du större chans att hantera arbetssituationen på ett bättre sätt för att förebygga en olycka, fortsätter hon.

I rapporten lyfter man fram flera faktorer som kan ligga bakom tillbud och olyckor med handhållna verktyg. Personfaktorer, brister i säkerhetskultur och stress är några exempel på risker som kan generera allvarliga arbetsmiljöproblem.

Man understryker också att Arbetsmiljöverket bör öka sin kunskap kring olika anställningsformer till exempel underentreprenörer, bemanningsföretag, ”nysvenskar”, utländska arbetskraft för att undersöka eventuella samband med uppkomna allvarliga tillbud och olyckor.

    Av: Samuel Karlsson