Nyheter

Ökad omsättning för NCC

Vd och koncernchef Tomas Carlsson. Foto: NCC

NCC redovisar högre lönsamhet än men lägre orderingång i tredje kvartalet. 
– Med ett starkt resultat och kassaflöde från entreprenadverksamhet och fastighetsförsäljning fortsätter NCC att utvecklas i positiv riktning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.
 
På tisdagen presenterade NCC sin kvartalsrapport för tredje kvartalet.  Omsättningen steg från cirka 12,8 till 14,5 miljarder kronor, och rörelseresultatet uppgick till 877 Mkr – en ökning från 567 Mkr. Orderingången var längre än väntat och något sämre än förra kvartalet (från 9,0 till 8,9 miljarder).

Vd och koncernchef Tomas Carlsson är ändå positiv och sammanfattar kvartalet som ”starkt” och med bra omsättning och efterfrågan inom alla områden. Lönsamheten ökar och  rörelseresultatet lyfter rejält jämfört med föregående år till följd av bättre resultat i entreprenadverksamheten och resultatavräknade fastighetsprojekt. 

– Med ett starkt resultat och kassaflöde från entreprenadverksamhet och fastighetsförsäljning fortsätter NCC att utvecklas i positiv riktning, säger han.

Under presentationen noterar han två risker på byggmarknaden. Dels tillgången på cement, dels stigande materialpriser.

NCC har noterat prishöjningar på insatsvaror och störningar i vissa leveranskedjor, något som man dock lyckats hantera hittills.

– Det har funnits utmaningar i alla projekt.

När det gäller tillgången på cement är framtiden är svårt att sia om.

– Det finns tusen olika scenarier för detta, konstaterar Tomas Carlsson.

I vd-ordet skriver han att frågan om tillgången på cement kastar en mörk skugga över hela branschen och ”riskerar att stjälpa eller allvarligt störa inte bara vår bransch och våra kunders planer utan också Sveriges återstart efter pandemin och möjligheterna att faktiskt nå klimatmålen”.

Något som påverkat resultatet negativt är den finska asfaltsverksamheten, som NCC dock kommunicerat att man kommer att avyttra. Affären beräknas ge en negativ påverkan på rörelseresultatet i Industry i fjärde kvartalet på cirka 180 MSEK.

    I övrigt lyfter NCC följande enskilda händelser från kvartalet:

  • Högre rörelseresultat, bättre marginal och bra orderstock i samtliga affärsområden i entreprenadverksamheten
  • Affärsområde Industry har tecknat avtal om att sälja den förlustbringande asfaltverksamheten i Finland som fortsatt tynger resultatet – i övrigt är verksamheten i affärsområdet stabil
  • Tre fastighetsprojekt resultatavräknade med gott resultat
  • Starkt kassaflöde både från fastighetsförsäljning och övrig verksamhet. Företagets nettokassa stärkt 
Tredje kvartalet 2021

·    Orderingången uppgick till 8 905 (9 026) MSEK

·    Nettoomsättningen uppgick till 14 531 (12 820) MSEK

·    Rörelseresultatet uppgick till 877 (567) MSEK

·    Resultat efter finansiella poster uppgick till 864 (549) MSEK

·    Resultat efter skatt uppgick till 706 (488) MSEK

·    Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,56 (4,53) SEK

Perioden januari – september 2021

·    Orderingången uppgick till 39 727 (37 215) MSEK

·    Nettoomsättningen uppgick till 37 416 (39 017) MSEK

·    Rörelseresultatet uppgick till 1 221 (981) MSEK

·    Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 188 (922) MSEK

·    Resultat efter skatt uppgick till 971 (839) MSEK

·    Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 9,02 (7,78) SEK