Nyheter

Ökad vinst för JM

Under årets andra kvartal redovisar JM en vinst på 201 miljoner kronor. Under samma period förra året var vinsten cirka 20 miljoner kronor.

— Efterfrågan är fortsatt god för JM: s bostäder på våra huvudmarknader. Även på längre sikt gäller fortsatt goda förutsättningar för vår affär med inte minst stor befolkningsökning i Stockholm, kommenterar JM:s vd Johan Skoglund i delårsrapporten, som kom under tisdagen.

Byggföretagets intäkter uppgick till 2 406 miljoner kronor, jämfört med 2 492 miljoner kronor under samma period 2009.

Enligt TT var vinsten högre än vad analytiker räknat med.

JM ser också en stabilisering av sin utlandsverksamhet. Intäkterna inom detta område ökade med 27 procent till 744 miljoner kronor. Enligt delårsrapporten planerar JM också för att möjliggöra produktionsstart av nya bostadsprojekt i Danmark och Finland under andra halvåret 2010.