Nyheter

Ökade kostnader och längre byggtid

Foto: Getty Images

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana väntas bli nio miljarder kronor dyrare, varav majoriteten av kostnaden är kopplad till olika statliga krav. Samtidigt bedöms byggtiden bli ett till två år längre.

Det är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana som gjort en översyn av kostnader och tidplaner för nya tunnelbanan när projektet nu går in i byggskedet.

Kostnaden för den utbyggda tunnelbanan väntas med de nya beräkningarna uppgå till 32 miljarder kronor. Orsaken är framför allt att nya krav, som inte var kända när 2013 års Stockholmsöverenskommelse tecknades, beräknas innebära en ytterligare kostnad på cirka nio miljarder kronor.

Enligt regionens genomlysning så är den största kostnadsökningen kopplad till nya nationella säkerhetskrav som har inneburit en betydligt dyrare lösning än vad som planerades från början. Bland annat så kommer en ny servicetunnel att kosta 4,5 miljarder att bygga.

Samtidigt ger utökade nationella miljökrav en längre och mer kostsam produktionstid (2,2 miljarder). Det har också tagit längre tid än planerat att få utformningen godkänd av Trafikverket (850 miljoner).

Det är inte bara kostnaderna som ökar. Byggtiden bedöms bli 1-2 år längre, enligt genomlysningen. ”Ansvaret för situationen delas av alla parter och nu pågår konstruktiva samtal för att lösa situationen”, skriver förvaltningen för utbyggd tunnelbana.