Nyheter

Ökar för sjunde året

Niklas Sörensen, vd Ramböll.

Ramböll växer för sjunde året i rad.
2016 hade Ramböll i Sverige en omsättning på 1 770 miljoner kronor.
– Vi växer, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Vi är extra stolta över att tillväxten är organisk, säger Niklas Sörensen, som tillträdde som vd under 2016.

Ramböll redovisar ett starkt årsresultat för 2016,  både på koncernnivå och i Sverige. 2016 levererade verksamheten i Sverige ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 152 miljoner SEK, vilket är en resultatförbättring med 23 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. EBITA-marginalen var 8,6 procent jämfört med 7,9 procent 2015. Omsättningen på 1 770 miljoner kronor innebär en tillväxt med 12 procent varav 11 procent är organisk tillväxt.

Vd Niklas Sörensen är nöjd med att företaget, trots uttalad kompetensbrist i branschen, lyckats växa sett till antalet medarbetare.

– Vi fokuserar på samhällets behov och förväntningar och är därför glada över det betyg som organiska tillväxten innebär. Genom att vi jobbar mer globalt upplever vi att resursbristen inte är lika stor. Vi delar kompetens och lösningar med andra länder. Idag är vi 13 500 medarbetare i koncernen.

Just globalisering är en viktig fråga som Ramböll kommer att ha större fokus på.

– Vi tror att landsgränser blir mindre viktiga och att marknaderna kommer att närma sig varandra. Vi tittar inte bara på norra Europa utan även mot andra världsdelar. Vi är beredda att ta ledningen i den förändring som vår bransch genomgår.

Under 2016 har bolaget säkrat många viktiga uppdrag. Bland annat har de vunnit upphandlingarna av Göteborgs hamn och Nya sjukhuset i Malmö. 

De ska också projektera nya tågdepån för Roslagsbanan samt förlängningen av blå tunnelbanelinjen mellan Akalla och Barkarby. 
– Det finns många stora projekt på infrastruktursidan, och vi vill vara en viktig partner för Trafikverket. Vi är också stora på sjukhussidan. De stora sjukhusrenoveringarna kommer att pågå minst fem år till.

Några orosmoln?

– Man ska alltid vara beredd på orosmoln. Risken när marknaden går bra är att man maximerar sin vinst och glömmer att investera framåt. Det gäller att ha en bra balans och investera i framtiden. Genom att vi är stiftelseägda har vi möjlighet att tänka mer långsiktigt än på aktiemarknadens reaktioner.

Även Ramböllkoncernen levererade stark resultatförbättring 2016. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 27 procent till 602 miljoner DKK, vilket är det bästa resultatet i företagets historia. Det goda resultatet kan härledas till starka resultat i Norden och globalt för affärsenheten Energi.