Nyheter

Ökat intresse för miljömärkt byggande

Källa: Sverige Bygger

Nästan 50 procent av landets byggherrar har en uttalad strategi för att öka sitt hållbara och miljömärkta byggande.
Materialleverantörer är, jämfört med konsulter, entreprenörer och underentreprenörer det segment som ligger längst fram då det gäller att möta upp byggherrarnas intresse. 
Det visar en färsk rapport från Sverige Bygger.

Syftet med undersökningen från Sverige Bygger är att få en aktuell av bild hur olika aktörer inom byggprojektmarknaden ser på hållbart byggande.

49,5 procent av de tillfrågade byggherrarna svarar att de har en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande och de har redan ökat detta de senaste åren. 36,3 procent svarar att de håller på att utveckla nya strategier och långsiktiga mål för att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande de kommande åren.

Det märks ingen tydlig skillnad mellan det privata och offentliga. Däremot finns en skillnad utifrån storlek på företagen sett till antal anställda.

De med upp till tio anställda utmärker sig då en större andel, 25–30 procent, svarat att de inte har någon planerad strategi eller målsättning att öka sitt hållbara byggande än. De med 11–100 anställda utmärker sig lite genom att en något större andel, över 40 procent, håller på att utveckla nya strategier och långsiktiga mål för att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande de kommande åren.

Företag med fler än 100 anställda utmärker sig genom att en större andel, över 60 procent, redan har en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande.

– Om vi väger in alla storlekar på företag är segmentet som kan matcha byggherrarnas uttalade strategier och mål för ett mer hållbart byggande bäst leverantörerna, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger, och fortsätter:

– Mindre företag i alla segment ligger efter och borde logiskt därför få det svårare att få chans att sälja sina tjänster till projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade. De större företagen har resurserna att utveckla och utbilda men ser säkert också stora möjligheter att ta större marknadsandelar på den kommande marknaden av mer hållbara, miljöcertifierade projekt.

Det klart vanligaste miljöcertifieringssystemet är Miljöbyggnad. 71,3 procent av de tillfrågade svarar att de arbetar med detta system. På andra plats kommer Green Building på 18,3 procent och på tredje plats Svanen med 17,5 procent.

De privata byggherrarna/fastighetsägarna ligger lite före de offentliga. Inom den privata sektorn svarar 58,6 procent att de arbetar med något miljöcertifieringssystem för byggnader, medan 54,3 hos de offentliga aktörerna svarar ja på denna fråga i Sverige Byggers enkät.

Byggherrar med upp till tio anställda utmärker sig genom att endast 20–25 procent arbetar med något miljöcertifieringssystem för byggnader idag. Hos de större företagen med över hundra anställda svarar över 60 procent att de arbetar med något miljöcertifieringssystem för byggnader.

Undersökningen genomfördes under augusti och september 2017 och totalt svarade cirka 3 700 personer.