Nyheter

Ökat välstånd löser inte hemlöshet

Trots ett ökat välstånd är fortfarande många personer hemlösa i Sverige. Mats Blid, forskare vid Mittuniversitetet, efterlyser breda insatser från kommunerna för att hjälpa de hemlösa.

Fördelningen av bostäder har lämnats över till marknaden, men marknaden kan inte lösa problemet för de hemlösa. I 85 procent av landets kommuner förekommer hemlöshet.

För den som inte har råd med en bostad står hoppet till socialtjänsten.
— Problemen är ofta för stora för att kunna lösas av den lokala socialtjänsten. Därför måste de samarbeta med andra instanser om de ska kunna hjälpa hemlösa, säger Mats Blid enligt ett pressmeddelande.

Mats Blid lade nyligen fram sin avhandling om kommunala insatser mot hemlöshet. Hans resultat visar att förutsättningarna för att få en lämplig bostad varierar mellan kommunerna. Men det finns ett samband mellan socialdemokratiska kommuner och mängden insatser för de hemlösa.

— Det är framför allt två faktorer som tycks hänga samman med hur väl omfattningen av kommunernas insatser svarar upp mot de behov som finns. Det är dels den politiska ambitionen och dels hur socialtjänsten är organiserad. Kommuner med socialdemokratisk majoritet och en socialtjänst med specialiserade enheter erbjuder mer insatser än andra, säger Mats Blid i pressmeddelandet.