Nyheter

Oklar utformning för Max IV

Bygget av acceleratorlabbet Max IV invigdes i måndags. Men ännu vet man inte hur byggnaden ska se ut.

Synkrotronljuskällan Max IV byggs för materialstudier på nanonivå. Den väntas vara till bred nytta för vetenskapen, till exempel inom medicin, arkeologi och miljöteknik. När den är färdig ska Max IV vara världens främsta.

Fyra arkitektkontor har lämnat förslag på hur Max IV ska se ut. En bedömningsgrupp med representanter från Lunds kommun, Lunds universitet, Max-labbet och byggare har utvärderat förslagen.

I ett utlåtande konstaterar bedömningsgruppen att förslagen har innehållit mer fritänkande och fler nya idéer än vad de hade kunnat hoppas på. Men ändå har gruppen inte kunnat förorda ett designförslag.

— Tre av förslagen har kommit med idéer som innebär alternativ för hur verksamheten kan fungera. Idéerna har varit så bra att vi behöver köra en vända till och tänka hur den interna logistiken kan fungera, säger Ulrika Hallengren, vd för byggherren Fastighets AB ML4.

Idéerna man nu ska grunna närmare på handlar främst om var i byggnaden verkstad och kontor ska placeras.

Men trots att designen inte är klar än har första spadtaget redan tagits. I måndags invigdes bygget av hoppande barn och utbildningsminister Jan Björklund.

— För själva utrymmet där linjäracceleratorn ska vara är designen klar sedan nio år, säger Karin Lilja, kommunikationsansvarig för Max-labbet och Max IV.

Det är alltså etapp ett, den underjordiska delen med själva acceleratorn, som har dragit igång. Och oklarheterna om gestaltningen gäller byggnaden ovan jord.

— Den totala gestaltningen är inte färdig. Men vi har en massa delar vi kan göra utan att den totala gestaltningen är färdig, säger Ulrika Hallengren.

Nu arbetar bedömningsgruppen på att få till stånd en samverkanslösning med ett eller två av de aktuella arkitektkontoren. Ulrika Hallengren antyder att det kan finnas en gestaltning att presentera före jul.

Max IV ska byggas, ägas och förvaltas av Peab och Wihlborgs. För ändamålet har de bildat bolaget Fastighets AB ML4. Lunds universitet ska sedan hyra lokalerna.

Prislappen väntas landa på tre miljarder kronor ungefär, inklusive bygge och teknisk utrustning. Forskningsstart är planerad till 2015.