Nyheter

Oklart när arbetet i Häggvik återupptas

NCC tilldelades etapp Häggvik av Trafikverket i maj 2016, men just nu är arbetet ute på plats pausat. Foto: Susanne Bengtsson

Trafikverket och NCC har återupptagit arbetet gällande Häggvik, i alla fall kontorsarbetet.
När produktionen i fält återupptas är för tidigt att säga.


Efter nyår meddelade NCC att de trappat ner på produktionen vid etapp Häggvik i Förbifart Stockholm. De menade att de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget är otydliga och ofullständiga.
NCC:s bedömning är att det skulle vara oansvarigt att fortsätta arbetet på nuvarande premisser och att underlaget medför risk för att fel byggs in med efterföljande kostnader för att korrigera dessa vid ett senare tillfälle.

Ett gemensamt aktivt arbete pågår nu sedan någon vecka tillbaka, enligt Johan Brandtmark, projektchef på Trafikverket.
– Just nu pågår förberedelsearbete på kontoret där vi tillsammans bland annat säkerställer att alla förutsättningar är korrekt uppfattade, säger han.

NCC meddelar att de ser över arbetsdokumenten och fastställer vilken information som saknas, en process som kommer att pågå under ett antal veckor.

Vad behöver Trafikverket göra för att NCC ska återuppta arbetet ute igen?
– NCC planerar nu upp arbetet och i den processen så svara vi i Trafikverket på frågor och i den mån som behövs så förtydligar vi det underlag som finns idag. Vi ser positivt på denna process, säger Brandtmark.

Har ni satt något mål när ni hoppas att produktionen i fält ska vara igång igen?

– Det är NCC som planerar hur de bäst startar produktionen igen och det kommer att ske så snart som möjligt under våren.

 Kan ni på Trafikverket dra några lärdomar av det här?
– Vi försöker dra lärdomar av allt arbete, men det är för tidigt att säga om vi kommer att ändra något i våra upplägg till följd av denna händelse, säger Johan Brandtmark.

I ett pressmeddelande skriver NCC att pausen i arbetet kommer troligtvis inte påverka sluttiden för öppnandet av Förbifart Stockholm som är planerad till 2026. 
Produktionen kan återupptas när Trafikverket har gjort kompletteringarna och arbetshandlingarna är fullständiga. NCC:s målsättning är att komma igång så snabbt som möjligt men i dagsläget är det svårt att säga hur lång tid det tar.