Nyheter

Ökning av mutbrott i kommuner

Majoriteten av mutärendena inom byggbranschen är kopplade till kommunal verksamhet.
Det visar Byggvärldens sammanställning.
Ett av de drabbade bolagen är Bostads AB Poseidon.
–  Det har självklart påverkat vårt varumärke att vi förknippas med ”muthärvan” i Göteborg, säger informationschef Linda Thorsson.

Antalet fällningar för mutbrott i den kommunala sektorn har ökat de senaste tio åren, enligt statistik från Institutet mot mutor, IMM.
Sett till all kommunal verksamhet har fallen ökat från i snitt två domar om året till tolv fällningar 2013.
Tittar man specifikt på byggbranschen får man en motsvarande bild.

Byggvärldens sammanställning över mutmål i bygg- och anläggningsbranschen 2012-2014 visar att elva av totalt 15 fall är kopplade till kommunal verksamhet.
I tio av fallen blev det fällande domar.
 
Det kommunägda bostadsbolaget Poseidon i Göteborg var ett av de bolag som figurerade i ”Göteborgshärvan”, den största muthärvan i byggbranschen som avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning 2010. Flera medarbetare på Poseidon dömdes till fängelsestraff.
–  Det har självklart påverkat vårt varumärke att vi förknippas med ”muthärvan” i Göteborg. Exakt hur är svårt att säga, men associationerna kommer säkert att sitta i ett tag, vilket man får ha respekt för. Skadorna på vårt varumärke är inget man putsar bort i en handvändning, utan det krävs ett långsiktigt och träget arbete för att återvinna förtroendet för vår verksamhet, säger Linda Thorsson, informationschef Bostads AB Poseidon.

Har ni ändrat era interna rutiner efter mutavslöjandena?
– Ja, vi har skärpt våra interna rutiner för att försvåra avsiktliga fel. Bland annat har vi ökat våra kontrollrutiner genom fler besiktningar av genomfört arbete och stickprov av fakturor. Det är inte heller tillåtet att anlita en entreprenör i tjänsten, som man anlitat privat under senaste året.
Arbetet med skärpta rutiner och fler revisioner är inte bara något som vi på Poseidon har genomfört, utan genomsyrar hela arbetssättet i Göteborgs Stad.

Falun är en annan av de kommuner som varit inblandade i mutmål, och där dom meddelats i år. En förvaltningschef och tre tjänstemän dömdes för att ha tagit emot mutor i form av evenemangsbiljetter och middagar från två chefer på Peab. Enligt Helena Sundén. generalsekreterare på Institutet mot mutor, IMM, är fallet i Falun ett exempel på att man inte behöver erbjuda eller ta emot några stora summor för att begå ett mutbrott.
– Beloppen är inte det väsentliga. När det gäller upphandling och myndighetsutövning råder nolltolerans. Man får knappt ta emot en kopp kaffe, säger hon.

Åsa Hedin, kommunikationschef i Falu kommun, säger att ”Peab-härvan” alldeles säkert har påverkat kommunens varumärke, men i vilken grad är svårt att säga.
– Trots allt rörde det sig om en handfull personer i en organisation med flera tusen anställda. Oavsett utgången av en straffrättslig bedömning ser vi naturligtvis väldigt allvarligt på det som hänt. Händelserna är oacceptabla, oavsett den rent straffrättsliga bedömningen.

Hur reagerade personalen på att deras kollegor misstänktes för mutbrott?
–  Självfallet mår många dåligt när en sådan sak händer. Dialogen på den aktuella förvaltningen har förstås varit viktig och det är något vi jobbat med. Både när det inträffade och ganska nyligen när domarna i målet kom.

Har ni ändrat era interna rutiner?
–  Många åtgärder har gjorts för att förtydliga och sprida kunskapen. Exempelvis har ”Policy mot mutor och otillbörlig påverkan” reviderats. En annan konkret åtgärd som Åsa Hedin nämner är att man infört en visselblåsarfunktion där alla anställda kan anmäla misstänkta allvarliga oegentligheter. Anmälan går till kommunrevisionen. En internutbildning kring mutor och korruption har genomförts på den aktuella förvaltningen och planeras nu för kommunorganisationen som helhet.

Vem bär ansvaret i sådana här frågor?
–  Det yttersta ansvaret ligger förstås hos chefen, att säkerställa att den typen av kultur och direkta felaktigheter och lagbrott inte får förekomma inom verksamheten. Självklart har alla medarbetare ett eget ansvar att känna till och följa gällande lagar och regler. Det bästa sättet att förebygga sådana här händelser är att ständigt föra diskussioner om beteende internt, hur vi uppfattas och kring vårt uppdrag. Det är extra viktigt i en skattefinansierad verksamhet som en kommun är. Falubornas förtroende är extremt viktigt för oss.