Nyheter

Öland först med vindkraftcentrum

Öland kan få Sveriges första centrum för oberoende tester och märkning av små vindkraftverk, skriver Ny Teknik. Testcentrumet ska mäta vindkraftverkens prestanda, hur mycket de bullrar och hur bra konstruerade de är.

— Vi vill fungera som en tredjepartscertifiering för små vindkraftverk, säger Mårten Edwards, projektledare för Testplats Öland, till Ny Teknik.

Verksamheten ska drivas i form av ett bolag och ha sin bas på station Linné. Det en forskningsstation som tidigare tillhörde Uppsala universitet, men som i dag drivs av en ideell förening med ett hundratal medlemmar.

Själva testerna är tänkta att utföras både runt stationen och i trakterna runt Ölands södra udde, där det blåser mycket och ofta.

Redan i dag har station Linné ett samarbete med Morphic, som just nu prövar ett mindre vindkraftverk på 20 kW på Öland.

För att få sälja små vindkraftverk krävs att de är CE-märkta. Med CE-märket intygar den som säljer produkten att den uppfyller alla EU-krav (direktiv).

Men marknaden är vildvuxen och nyligen berättade Ny Teknik om den växande kritiken mot leverantörernas marknadsföring. Tanken är att de vindkraftverk som testas på Öland ska mätas mot den internationella säkerhetsstandarden IEC 61400-2 Ed.

För att uppfylla den måste leverantörerna kunna visa upp konstruktionsberäkningar, att man har gjort statiska bladprov och uthållighets/hållbarhetstest (”duration test”).

Dessutom ska det öländska projektet göra oberoende mätningar av prestanda och buller. Testplats Öland har sökt pengar från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie av sina planer.
— Vi räknar med att vara igång med vår verksamhet redan i höst, säger Mårten Edwards.

Jonas Hållén / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se