Nyheter

”Olyckligt att resultatet kommer först nu”

SP-resultatet visar på vikten av att bra provningsmetoder används innan nya byggmaterial börjar användas. Det tycker Länsförsäkringar, som beställde studien.

— Det är olyckligt att det här resultatet kommer fram först nu när tätskiktsfoliesystemen redan används, säger Roger Andersson, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Det är Länsförsäkringar som har betalat SP:s undersökning av fem olika tätskiktssystem av folietyp.

— Vi ville veta lite mer om folierna. Det är ett förhållandevis nytt system, även om det har funnits i Europa i tio år så har vi en annan byggkultur med mycket trähus, säger Roger Andersson.

Hur reagerade du på resultatet?

— Först herregud, ungefär. Men man måste vara lite nyanserad i det här. Det är en förhållandevis tuff provningsmetod. Så länge vi inte har fler skadefall med foliesystem än vad vi har så upplever jag inte någon stor dramatik i det här, säger han.

Inte heller Länsförsäkringar har sett särskilt många skadefall i våtrum med foliesystem. Roger Andersson tycker dock att det är viktigt att det byggs in en säkerhetsmarginal i tätskiktssystemen, så att inte minsta lilla misstag av den som monterar leder till att hela systemet havererar.

— Jag tycker att det är positivt att man nu höjer kravnivån och anpassar den till det kommande europeiska provningsförfarandet för godkännandena, säger han.

Även Länsförsäkringar tycker att provningsmetoden som SP har använt är ganska tuff. Men Länsförsäkringar har bedömt att det är en relevant metod för att pröva belastningarna som ett våtrum utsätts för under sin livstid, bland annat med tanke på att förhållandena på byggarbetsplatsen och kunskapen hos den som ska montera vanligtvis inte är desamma som i laboratoriemiljö.

— Vi tycker att metoden är en korttidsprövning som simulerar ett våtrums livslängd, som ska vara på minst 25 år, säger Roger Andersson.

Nu håller Länsförsäkringar på att ta fram en ny utredningsrutin för skadeanmälningar som rör foliesystem. Tanken är att en försäkringsman tillsammans med utförare och tätskiktsleverantör ska besiktiga skadan.

Roger Andersson hoppas att SP-provningen ska leda till säkrare foliesystem i framtiden.

— Vi får signaler om att det sker en översyn hos de flesta folieleverantörerna. Där tror vi att vår provning kan hjälpa dem lite på traven. Det blir ganska tydligt vilken skarv- och anslutningsteknik som fungerar och inte fungerar, säger han.