Nyheter

Ombyggt bibliotek ska locka till möten

LINK arkitektur har sått för inredningen. Foto: Krister Engström.

I samband med världsbokdagen slogs portarna upp till göteborgarnas nya mötesplats, Göteborgs om- och tillbyggda stadsbibliotek på Götaplatsen.

Redan 2006 togs de första besluten om bibliotekets ombyggnad och i mars 2012 stängdes biblioteket för renovering. Erséus Arkitekter är byggnadens arkitekt och LINK arkitektur har ansvarat för inredningsuppdraget. F O Peterson & Söner har varit byggentreprenör.

Den befintliga byggnaden var på cirka 9 500 m² men har byggts till med ytterligare cirka 2 900 m² mot Lorensbergparken. Utkragande tillbyggnad mot Avenyn och Berzeliigatan ger ett tillskott på cirka 800 m².

Arbetet som har pågått sedan 2011 har haft ”möten” som ett centralt ledord. När Göteborgs stadsbibliotek stod klart 1967 var det en modern byggnad, redo för samtidens krav. Men med tiden har nya behov tillkommit och verksamheten har vuxit ur sin gamla 60-talskostym.

För LINK arkitektur, som har ansvarat för inredningsuppdraget, har det handlat om att skapa en mångfacetterad plats där tusentals dagliga besökare kan mötas. Besökarna bjuds nu på inspirerande rum som är gestaltade med stor omsorg. Miljöer som både tar tillvara den ursprungliga byggnadens inneboende karaktär och samtidigt svarar mot nutidens och framtidens behov.

– I början av projektet finns det alltid en mängd olika krav, idéer, önskemål och visioner. Vår uppgift har varit att samla dessa och omvandla dem till en fungerande helhet, säger Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt på Link, i ett pressmeddelande. En del av utmaningen har varit att skapa en tydlig och överblickbar struktur som samtidigt är spännande och inbjudande, med platser som lockar till möten av olika slag.

I det nya Stadsbiblioteket finns mycket nytt att upptäcka. I tillbyggnaden finns den nya entrén med sin öppna hörsalstrappa, ett nytt café, utökad biblioteksyta samt nya grupprum och mötesrum. Även den befintliga byggnaden är i flera avseenden ny. All inredning är ny och även här finns nya grupprum men den tydligaste förändringen är den öppna glasfasaden. I det nya galleriet finns numera läsplatser med utsikt över staden.