Nyheter

”Omöjligt för svenska företag att vara konkurrenskraftiga”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Sveriges Byggindustrier efterlyser krafttag från den svenska regeringen för att stoppa stöd från kinesiska staten till kinesiska entréprenörer på den svenska byggmarknaden.

– Ska svenska entreprenörer konkurrera med ett kinesiskt företag som sannolikt har statsstöd i ryggen så blir det i princip omöjligt för ett svenskt företag att vara konkurrenskraftigt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier.

– Frågan kring Kina och framförallt statsstödda kinesiska företag har blivit mycket aktuell för oss, i och med den upphandling som ett kinesiskt företag vann nyligen, på ett kraftfullt lägre pris än sina konkurrenter, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier.

Det kinesiska företaget China Railway Tunnel Group, CRTG, vann nyligen en upphandling för tre arbetstunnlar i Stockholms tunnelbaneprojekt. Anbudsbeloppet var 276 miljoner kronor. Ingen av de förlorande entreprenörna har valt att överklaga det beslut som Region Stockholm tagit.

– Vår uppfattning är att ska svenska entreprenörer konkurrera med ett kinesiskt företag som sannolikt har statsstöd i ryggen så blir det i princip omöjligt för ett svenskt företag att vara konkurrenskraftigt. Det här är ett problem, säger Tanja Rasmusson.

Tanja Rasmusson bedömer att denna upphandling följer gällande svensk lagstiftning, Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

Rasmusson menar att det som behövs är en ändring av handelsavtalet mellan EU och Kina. Det är nämligen så att detta handelsavtal tillåter kinesiskt statligt stöd till kinesiska företag som gör affärer i EU-länder som Sverige.

Vad kommer ni att försöka göra åt situationen?

– Vi har påtalat att LOU borde ses över. Men frågan är egentligen större än LOU. I grund och botten är detta en fråga om mellanstatliga avtal med Kina. Det är en fråga om hur EU och hur Sverige väljer att agera mot ett land som vill konkurrera med andra länder, men vars inhemska marknad är stängd för oss. Det är en fråga för regeringen att hantera, inte Sveriges Byggindustrier, säger Rasmusson.

Sett ur ett kinesiskt och svenskt perspektiv så är det som hänt lagligt?

– Ja. Kina och EU agerar helt i enlighet med internationella lagar och överenskommelser. Därför är detta inget Sveriges Byggindustrier kan göra någonting åt. Det här är en fråga för förhandlingar på EU-nivå. EU förhandlar i handelsfrågor för Sverige så att det är på den nivån som denna fråga om statliga subventioner måste lösas, säger Rasmusson.

– Det enda Sveriges Byggindustrier kan göra är att påtala problematiken att svenska företag inte konkurrerar på lika villkor när det gäller kinesiskt statsstöd till företag och att vi inte har tillgång till Kinas marknad på samma sätt som de har tillgång till vår marknad. Det är så långt som vi kan gå, sedan är det andra personer som måste in och slåss. Vi kan bara hoppas att regeringen ligger på inom EU i den här frågan, säger hon.

Rasmusson efterlyser en ändring av LOU. Principen att lägsta anbud ska väljas gör det oerhört svårt att konkurrera med statsstödda företag.

Byggvärlden har frågat Näringsdepartementet hur de ser på saken. Näringsminister Ibrahim Baylan svarade 22 oktober till Riksdagen efter fråga från Hans Wallmark (M).

– Det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Regeringens inställning är att WTO-reglerna om statsstöd bör uppdateras och ett sådant arbete pågår redan på EU-nivå i dialog med andra WTO-medlemsstater, skriver Ibrahim Baylan.

Baylan redovisar inga planer att revidera LOU. Näringsdepartementet påpekar för Byggvärlden att upphandlande myndigheter har möjlighet att förkasta anbud om priserna är misstänkt låga. Frågan är naturligtvis om detta skulle kunna gälla för företag med stöd från kinesiska staten.

– Min uppfattning är att upphandlande myndigheter i Sverige inte kan förkasta ett anbud enbart med hänvisning till att leverantören fått ett statligt stöd som är förenligt med gällande rätt, säger Gustav Hammargren, upphandlingsjurist vid Upphandlingsmyndigheten.

Det återstår att se om de kinesiska byggföretagen deltar i fler upphandlingar. Statliga myndigheter som Trafikverket, landets regioner och kommuner regleras av LOU och det samlade årligt värdet för deras upphandlingar är mer än 100 miljarder kronor per år.

    Text: Göte Andersson