Nyheter

Omsättningen sjunker men besparingar har gett resultat

Orderingången för NCC sjönk med nio procent i tredje kvartalet. Och det blir fortsatt tufft. -Vi bedömer inte att marknaden kommer att ha någon större tillväxt 2010 så det kommer att bli tal om lägre omsättning, säger Olle Ehrlén, NCCs koncernchef.

Vinsten var bättre än vad analytikerna väntat sig; 676 miljoner kronor efter finansnetto för tredje kvartalet.
-Vi har prioriterat lönsamhet före volym och kommer att fortsätta med det, säger Olle Ehrlén.
Den svenska byggverksamheten visar ett bra resultat tack vare högre marginaler.
-Vi har lyckats bra med att anpassa kostnaderna efter sjunkande volymer. I takt med att vi minskar personalen måste vi också hela tiden få ner over head-kostnaderna.
Bland ljuspunkterna på marknaden pekar NCC ut den svenska bostadsmarknaden som nu vänt. Bolaget har sålt 548 bostäder sedan halvårsskiftet och byggstartat 246. Under tredje kvartalet har NCC noterat en återhämtning av marknaden och prisökningar.