Nyheter

Öppnar Kunskapsbank mot fusk och regelbrott

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Byggföretagen öppnar Kunskapsbanken där man samlar information om olika verktyg mot fusk och regelbrott i byggbranschen.

– Vi har paketerat relevant information på ett enkelt och lättillgängligt sätt för att stärka det regionala och lokala arbetet för sund konkurrens, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

I Kunskapsbanken får seriösa aktörer verksamma i den svenska bygg- och anläggningssektorn tillgång till konkreta tips, viktiga verktyg, kunskap och inspiration kring området sund konkurrens. Kunskapsbanken fungerar som ett digitalt bibliotek med information om till exempel olika lagar och regler, upphandling, ledarskap, etik och samverkan.

– Kunskapsbanken är som ett smörgåsbord med information. I nuläget har vi tio olika paket men det kommer att fyllas på löpande med ny information. Det är viktigt att alla som verkar i branschen har bra insikt i vilka lagar och regler som gäller samtidigt som de vet hur man på bästa sätt kan använda sig av kontrollverktygen som finns för att styra bort oseriösa aktörer, säger Claes Thunblad.

Kunskapsbanken vänder sig till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn – lokala och regionala nätverk, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga branschaktörer som jobbar för sund konkurrens.

Just nu utbildas organisationens egna medarbetare vid samtliga 26 lokalkontor runt om i landet kring de verktyg som finns i Kunskapsbanken. Syftet ät att Kunskapsbanken ska användas och spridas lokalt och regionalt genom olika aktiviteter som workshops och utbildningar.

Frågan om sund konkurrens är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. 

– Arbetsmarknadens parter har under de senaste åren samverkat utifrån vår gemensamma strategiska agenda för sund konkurrens och schyssta byggen. Vi har enats kring en gemensam vision, gemensamma arbetssätt och spelregler som alla aktörer i och kring sektorn ska följa. Det handlar om att forma en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningssektor.  

Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och 11 andra fack och arbetsgivarorganisationer.