Nyheter

”Öppnar möjligheter för oss att göra nya investeringar”

Oscar Properties har valt att pausa två projekt under hösten, men oroas inte av läget på marknaden.
– Den underliggande ekonomin är fortfarande väldigt stark. Den här typen av marknadsläge öppnar snarare möjligheter för oss att göra nya investeringar, säger Malin Sparf Rydberg, marknadschef Oscar Properties.

Har ni behövt flytta fram bostadsprojekt på grund av att bostadsmarknaden verkar svalna med sjunkande priser till följd?
– Vi hart valt att pausa två projekt under hösten, Cykelfabriken i Uppsala och Unité i Stockholm eftersom vi inte produktionsstartar ett projekt förrän vi uppnått en tillfredsställande försäljningsnivå.

Oroas ni av läget på marknaden nu?
– Nej, det viktigaste måttet för oss är hur många bostäder vi bygger som är sålda på bindande avtal, den siffran ligger på 86 procent vilket är en hög och bra siffra.

Varför tror du att marknaden svalnat av?
– Att köpa en bostad innebär ofta att man gör sitt livs största affär. Att många blir lite försiktiga efter en lång tids prisuppgång med diskussioner kring räntor, priser och amorteringskrav är inte så förvånande. Men den underliggande ekonomin är fortsatt god, det är viktigt att understryka.

Vilka ”orosmoln” ser du framöver?
– Inga, den underliggande ekonomin är fortfarande väldigt stark. Den här typen av marknadsläge öppnar snarare möjligheter för oss att göra nya investeringar.

Vilka ”ljusglimtar” ser du?
– Vi sticker ut på en i övrigt ganska likriktad marknad, det är vår största fördel. Det har varit skälet till vår framgång hittills och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande för att behålla den positionen. 

Ni bygger bland annat Norra Tornen nu. Hur många av lägenheterna där, i husen Innovationen respektive Helix, är sålda?
– Jag kan tyvärr inte ge dig exakta siffror då vi, eftersom vi är ett börsbolag, är inne i en tyst period. Den 9 februari kommer vi publicera vårt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2017 och där framkommer även våra försäljningssiffror per den 31 december 2017. Det jag kan säga är att det finns ett stort intresse för Norra Tornen och vi har många besökare på våra visningar. Redan i slutet av tredje kvartalet 2017 hade vi sålt 70 procent av bostäderna i Norra Tornen, varav 97 procent i Innovationen.