Nyheter

Oppositionen kräver <br></br> utökat rot-avdrag

Rot-avdraget ska kompletteras med en klimatbonus, föreslår oppositionen. Och avdraget ska även gälla flerfamiljshus.

— Vi vill bygga om Sverige genom klimatsmarta investeringar samtidigt som vi skapar tusentals jobb inom byggsektorn och rustar upp eftersatta bostadsområden.

Så inleder partieldarna för oppositionspartierna — Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet — en gemensam artikel på DN Debatt. De ser sitt förslag om utökat rot-avdrag som konjunkturpolitik för att motverka arbetslöshet genom att öka bygginvesteringarna och samtidigt få till stånd nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder.

Oppositionen vill behålla det nuvarande rot-avdraget om de vinner nästa val och komplettera det med en klimatbonus för ägare av villor, radhus och för bostadsrättsföreningar.

Det bidraget ska vara knutet till fastigheten, inte individen som nuvarande avdrag. Klimatbonusen ska vara på 10 procent utöver rot-avdraget, max 10 000 kronor för en villa.

Det nya rot-avdraget för flerfamiljshus som oppositionen föreslår ska kunna sökas av alla som minskar energiförbrukningen med minst 30 procent. Stödet motsvarar då 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak på 100 000 kronor.

Satsningen motsvarar två miljarder kronor ur statsbudgeten och skulle enligt beräkningarna innebära att upp emot 50 000 lägenheter per år skulle kunna totalrenoveras.