Nyheter

Oppositionen: Rot-avdrag även för hyresrätter

Den rödgröna oppositionen vill återinföra investeringsstöd för hyresrätter, utvidga rot-avdraget till hyresrätter och tillföra statliga medel för rustningen av miljonprogrammet.

Det var några av nyheterna i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets överenskommelse om bostadspolitiken, som presenterades under tisdagen.

Partierna vill få till stånd en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Målet är att byggandet år 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året. En majoritet av dessa ska vara hyresrätter.

För att stimulera till att fler hyresrätter byggs vill de rödgröna införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter. För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav på högst 70 respektive 90 kilowattimmar per kvadratmeter beroende på geografisk zon. Stödet ska riktas mot orter där bristen på bostäder är särskilt stor.

Oppositionen vill också utvidga dagens rot-avdrag så att det även gäller för ägare av hyresrätter. Dessa kan maximalt få 50 000 kronor per lägenhet i skattereduktion vid renoveringar.

Om de rödgröna får makten ska rot-avdraget också kompletteras med en klimatbonus. Den ger rätt till ett skatteavdrag om 10 procent av arbetskostnaden, maximalt 10 000 kronor, om man åstadkommer en 30-procentig minskning av energiförbrukningen.

Men det är inte säkert att rot-avdraget blir långlivat om de rödgröna vinner valet. Rot-avdraget bör behållas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen, skriver partierna i sin överenskommelse.

– Vi har sagt att rot-avdraget upphör när konjunkturen vänder och vi har budgeterat fram till 2012. Sen får vi se vad som händer, säger Mats Andersson, politisk sekreterare hos Socialdemokraterna.

Oppositionen vill avsätta medel för att rusta upp bostadsbeståndet i miljonprogramsområden. Det ska göras under förutsättning att statens investeringar matchas från övriga parter. Hur mycket de tre partierna är beredda att skjuta till framgår inte av överenskommelsen.

– Det har vi inte lagt fast. Vi återkommer med besked om det i vår budget i april, säger Mats Andersson.

Den omfattande ombildningen av hyresätter till bostadsrätter i Stockholmsområdet gillar inte de rödgröna. De vill att förfarandet vid ombildningar blir tydligare och mer rättssäkert, bland annat genom att notarius publicus deltar vid föreningsstämmorna och genom att tre fjärdedelars majoritet ska krävas vid ombildningsbeslut.

De rödgröna vill också förändra systemet för fastighetsskatt, bland annat genom att villor med ett marknadsvärde över sex miljoner kronor får höjd skatt, samtidigt som fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.