Nyheter

Ordkrig efter fortsatt träsatsning

Regeringen har beslutat att satsa drygt fem miljoner kronor på att stärka träbyggandet. Det får betongförespråkarna att rasa.

Den nationella träbyggnadsstrategin har varit ett rött skynke för konkurrenterna. Och när regeringen nu förlänger satsningen låter kritiken inte vänta på sig.

— Regeringen snedvrider konkurrensen! De ska inte ensidigt subventionera ett byggmaterial, säger Lise Langseth, ny vd för branschföreningarna Betongvaruindustrin och Svenska Fabriksbetongföreningen.

Ordkriget mellan förespråkarna för trä och betong tar ny fart. Träbyggandet framhålls ofta som bra ur klimatsynpunkt. Men Lise Langseth protesterar:

— Sett ur ett livscykelperspektiv är betong outstanding. Det är bara 20 procent av miljöbelastningen i en fastighet som sker i byggskedet medan 80 procent sker i brukandet. Betong är energilagrande och i stort sett underhållsfritt.