Örebro bygger autobahn för cyklar

Örebro bygger autobahn för cyklar
Med två ”motorvägar” för cyklister tänker Örebro bli cykelstaden nummer ett.

– Det är vägar som är avsedda för vuxna cyklister som håller en högre hastighet än vanligt, säger Örebros cykelsamordnare Eric Poignant i tidningen Nerikes Allahanda.

Den typen av ”Cycle Super Highways” finns på kontinenten och sedan nyligen i Köpenhamn.

Det är stråk som prioriterar och skyddar cyklister, vägar där bilisterna har väjningsplikt, utan snäva kurvor, med upphöjda cykelöverfarter och kantsten som bilisterna måsta köra över. Beläggning på banan, vattenavrinning, belysning och även skyltningen brukar vara anpassat så att det passar cyklister. I storstäder brukar även trafiksignalerna anpassas så att cyklisterna kör i en så kallad grön väg utan att behöva stanna.

I en stad av Örebros storlek är det knappast någon poäng att anpassa de få trafiksignaler som finns till cyklisterna. Men i övrigt är det cykelbanor av kontinentalt snitt som börjar byggas i oktober.

Det ena stråket kallas Svampenleden och går från stadens centrala delar till ett industriområde och bostads- och villaområden i norr. Det andra, Hagaleden, går västerut till industri- och stora bostadsområden.

Totalt kommer cykelstråken att kosta tre miljoner kronor, varav staten står för hälften.

Även Lund planerar att bygga liknande cykelvägar. Men Örebro blir först.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder