Öresundsmetro tekniskt möjlig

Öresundsmetro tekniskt möjlig
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn är tekniskt möjlig och skulle kunna finansiera sig själv. Det slås fast i en rapport.
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn är tekniskt realistisk och skulle i hög grad kunna finansiera sig själv. Det visar en utredning som de två städerna i Sverige och Danmark genomfört.

Om tjugo år väntas antalet tågresenärer över Öresundsbron ha stigit från dagens 20 000 till över 50 000 om dagen.

Samtidigt väntas godstrafiken att fortsätta öka, inte minst när Fehmarn Bält- förbindelsen mellan Tyskland och Danmark öppnar år 2021.

För att avlasta bron och underlätta för pendlare vill kommunledningarna i Malmö och Köpenhamn bygga en tunnelbana över sundet. De har därför låtit en utredningsgrupp undersöka möjligheterna och effekterna av en sådan.

Förra veckan presenterades slutrapporten vid ett seminarium i Köpenhamn.

– Det är många som vill få plats på Öresundsbron. Metron behövs för att avlasta bron på sikt och för att öka regionens konkurrenskraft, säger Klas Nydahl, projektledare för Öresundsmetron vid Malmö stad och den som lett utredningen i Sverige.

Enligt förstudien skulle t-banan behövas runt år 2030. Den skulle kunna hantera hälften av passagerarna på Öresundstågen och vara en effektiv och långsiktig lösning på kapacitetsproblemen. Som ett självständigt system skulle metron också skapa ett mer pålitligt trafiksystem över Öresund.

Klas Nydahl konstaterar att OECD-rapporter visar att Köpenhamn och Malmö är svaga konkurrensmässigt för sig, men betydligt starkare tillsammans.

– Metron behövs för att koppla samman regionerna. En viktig del är också att gemensamt stärka Kastrup för företag på dansk och svensk sida.

Byggkostnaden för Öresundsmetron beräknas bli cirka 26 miljarder kronor. Men vinsterna som den nya metron skulle ge innebär att den skulle finansiera sig själv. Det är däremot svårt att slå fast att projektet skulle bli samhällsekonomiskt lönsamt enligt rapporten.

I förstudien fastslås att det är staten i Sverige och Danmark som bör stå för finansieringen – eventuellt i samarbete med kommunerna.

Bygget skulle innebära flera tekniska utmaningar.

– Att bygga under vatten i 22, 23 kilometer är en utmaning. Men vi har stor erfarenhet och kunskap om det här. Det finns två alternativ, att borra en tunnel eller att göra en sänktunnel, säger Klas Nydahl.

Fördelen med t-bana framför tåg är framförallt att det blir billigare då man kan bygga mindre tunnlar.

– Förutsättningarna är dessutom goda då det redan finns ett stort utbyggt metrosystem i Köpenhamn som vi kan sammankoppla med den svenska sidan.

Öresundsmetron skulle behöva börja byggas runt 2025 för att stå klar 2030.

Nu ska kommunledningarna titta närmare på förstudien för att sedan besluta om hur de ska gå vidare.

Marie Bergström
[email protected]