Nyheter

Örndalen nekas prövningstillstånd

Örndalen. Bild: International Alpine Design

Projektet och mångmiljonsatsningen Örndalen Resort, i Härjedalen, har varit ett fall för rättsliga prövningar under många år eftersom ett kungsörnspar riskerar att störas av verksamheten. 
Och nu står det klart: 
Mark- och miljööverdomstolen beviljar inget prövningstillstånd.
– Vi är mycket besvikna och förvånade. Under hela processen har vi arbetat systematiskt och med stor lyhördhet för att stärka skyddet för det berörda kungsörnsparet, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

2013 fick projektet klartecken från Härjedalens kommun, som antog detaljplanen, och även Länsstyrelsen gav klartecken. Året efter kom en dom i Mark- och miljödomstolen i Östersund som avslog Örndalen Exploatering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en skid- och turistanläggning i Härjedalens kommun med tillhörande vattenverksamhet.

Domstolen bedömde att verksamheten riskerade att skada fortplantningsområde och viloplatser för de kungsörnar som finns i området. Verksamheten strider därför mot 4 § artskyddsförordningen och tillstånd kan av den anledningen inte beviljas.

Örndalen Resort påbörjade då en process med Härjedalens kommun för att inrätta ett fågelskyddsområde som skulle förbjuda mänsklig aktivitet inom den 1 000-meterszon som hade inrättats. Projektets totala yta minskades också från 630 till 345 hektar.

Örndalen Resort lämnade för cirka två år sedan in en frivillig ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen i Östersund med det  förminskat projektet. 

Men trots det beviljar rätten inget prövningstillstånd, utan hänvisar till det tidigare avgörandet.

– Vi är mycket besvikna och förvånade. Under hela processen har vi arbetat systematiskt och med stor lyhördhet för att stärka skyddet för det berörda kungsörnsparet. Det fågelskyddsområde vi vill skapa ger ett starkt skydd, sannolikt starkare än för något annat kungsörnspar, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort, i ett pressmeddelande. 

– Beslutet är förvånande och går att ifrågasätta utifrån EU-rätten. Aktuellt regelverk slår fast att vid tillämpningen av artskyddsförordningen inom ramen för en tillståndsprövning måste alltid bedömas den eventuella negativa effekten på artens bevarandestatus. I ansökan har det tydligt visats att sådana effekter inte föreligger, säger miljörättsadvokaten Björn Hellman som arbetar med frågan för Örndalen.

Fullt utbyggt planeras året-runt-verksamheten i Örndalen ha 7 000–7 500 bäddar och att bidra med 400 långsiktiga årsarbeten.
– Projektet har en stark förankring hos näringslivet i regionen, den politiska ledningen och inte minst människorna i bygden och under hela processen har vi arbetet nära dem som berörs. Nu kommer vi att studera domen i detalj innan vi bestämmer hur vi går vidare, säger Mats Svensson.