Nyheter

Oro över nya regler för rot-avdrag

Hantverkare jublar över det nya rot-avdraget. Men flera i byggbranschen oroas över regelförändringen till sommaren.

Alliansregeringens rot-avdrag blir en del av systemet för hushållsnära tjänster. Och där planeras en förändring den 1 juli.

Efter det datumet ska köparen av en hantverkstjänst bara betala halva arbetskostnaden. Hantverkaren ska sedan själv begära ut den andra halvan av Skatteverket.

Det gillar inte Laszlo Beder, vd på Totalbygg Stockholm:
— Det är inte genomtänkt. Om en kund beställer ett jobb för 200 000 kronor i januari kanske han beställer annat av en annan hantverkare senare. Då kan summan överskridas och det kan bli tvist. Det är nästan upplagt för problem, säger han.

Tina Thorsell, kommunikationsansvarig på branschorganisationen Målaremästarna, tycker att det är en intressant tanke att konsumenten endast betalar halva summan.
— Företagare måste kunna vara säkra på att få tillbaka resten från Skatteverket. Det måste finnas en metod som gör att man kan vara säker på att en privatperson inte redan har förbrukat sin kvot, säger hon.

Jonas Lundin, vd på måleriföretaget Sandå, tror att modellen kan leda till att fler anlitar hantverkare. Men han varnar för likviditetsproblem hos hantverkarna:
— Det måste gå att hantera, så att hantverkaren verkligen får pengarna och att de kommer snabbt. Om Skatteverket har en handläggningstid på tre månader kan det skapa likviditetsproblem för företag, säger han.

På Skatteverket är ambitionen att utbetalningarna ska göras inom tio dagar. Men någon möjlighet för hantverkaren att i förväg kontrollera om en privatperson har uppfyllt maxbeloppet för skatteavdraget kommer inte att finnas.

— Nej, systemet bygger på att båda parter inser från början att detta gäller så länge man inte når över gränsen. Om hantverkaren inte får betalt från Skatteverket måste han vända sig till köparen för att få resten av betalningen, säger Hans-Erik Axelsson på Skatteverket.

Först till kvarn-principen kommer att gälla, vilket innebär att Skatteverket betalar ut pengar till dem som först skickar in sin begäran om utbetalning, oavsett vilket jobb som utfördes först.

Varje gång Skatteverket betalar ut en summa till en hantverkare skickas ett kvitto till den som har köpt hantverkartjänsten. Där ska tydligt framgå hur mycket som återstår av köparens avdragsrätt.

Fakta / Rot-avdraget

Rot-avdragetinnebär att den som är ägare till ett småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet har rätt till maximalt 50 000 kronors skattereduktion per person vid inkomsttaxeringen för reparation och om- och tillbyggnad. Om två personer står som ägare till en villa blir reduktionen alltså 100 000 kronor totalt.

Skattelättnadenavser 50 procent av arbetskostnaden för reparationen. Underhåll och reparation av hyresrätter omfattas inte.

Fram till den 1 juli i år ska skattelättnaden sökas i efterhand av köparen i samband med deklarationen.

Rot-avdragetgäller för renoveringsarbeten som påbörjades från och med den 8 december 2008.

Orsaken till att regeringeninför ett permanent rot-avdrag är dels att öka efterfrågan i byggsektorn, dels att minska svartarbete i branschen.

Förslaget om rot-avdrag har just sänts ut på remiss. En proposition ska lämnas till riksdagen i slutet av mars.

Eftersom lagtexten ännu inte är skriven har Skatteverket haft svårt att svara på en del frågor om rot-avdraget, till exempel vad som gäller för balkongrenoveringar i bostadsrätter och vid markarbeten.