Nyheter

Osäkerhet sänker byggaktier

USA-krisen spiller över på de svenska byggbolagen. Analytikerna värderar byggbolagens aktier allt lägre. <br></br> — Osäkerheten kring byggaktierna som investeringsobjekt har ökat, säger Tobias Kaj, analytiker på Handelsbanken.

Analytikerna ser bostadsutveckling som en viktig inkomstkälla för byggbolagen, även om detta inte särredovisats. Skanska är inte lika beroende av egenutvecklade bostäder som de andra byggarna. Om nya bostäder blir svårare att sälja är det allra mest kännbart för JM.

— Bolagen har starka orderböcker så vi förväntar oss en fortsatt volymtillväxt 2008 men osäkerheten kring lönsamhetsutvecklingen har ökat, säger Tobias Kaj.

Marginalerna i byggverksamheten, med uppdrag åt externa kunder, är låga — därför är bostadsutvecklingen viktig för bolagen.

— Det var en kraftig inbromsning av produktionsstarter och antal sålda bostäder under första kvartalet. Nedgången var dock oväntat stor med tanke på relativt stark statistik för andrahandsmarknaden.