Nyheter

Oscar Properties satsar på företagsbostäder

Oscar Properties satsar på företagsbostäder. Foto: Getty Images

Oscar Properties och Convendum har tecknat ett samarbetsavtal kring ett nytt koncept för företagsbostäder, där företag ska kunna långtidshyra bostäder till sina anställda. Konceptet är ytterligare ett exempel på hur Oscar Properties fortsätter att utveckla nya affärsmodeller, utöver ursprungsaffären, för att möta den nuvarande bostadsmarknaden. 

Många svenska företag har idag svårt att attrahera nya talanger eftersom det saknas tillgängliga och flexibla boenden på Stockholms bostadsmarknad. Enligt Stockholms Handelskammare är bostadsmarknaden till stor del orsaken till att tillväxten nu avtar i huvudstadsregionen, där sedan flera år bristen på bostäder har varit ett av de största hindren för rekryteringar. Genom företagsbostäder får företag större möjligheter att snabbt flytta nyckelkompetens dit den bäst behövs.

– Vi startade Oscar Properties för att det saknades väldesignade bostäder som lät arkitekturen stå i fokus. Idag konstaterar vi att attraktiva företagsbostäder i bra lägen är en marknad som försummats, här har vi möjlighet att skapa en eftertraktad produkt, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Oscar Properties bidrar med expertis för att skapa boenden med god design och känsla för hur människor vill bo. Convendum bidrar med kompetens kring coworking som bedrivs med hög service, designfokus och bekvämlighet. Parterna tittar nu på möjliga områden som passar för konceptet.

– Convendum är marknadsledande i Sverige inom coworking och en perfekt partner när vi nu gemensamt ska producera företagsbostäder. Som alltid strävar vi efter att våra bostäder ska vara de bästa på marknaden, fortsätter Oscar Engelbert.

– Med hjälp av Oscar Properties lanserar nu Convendum företagsbostäder i premiumsegmentet. Convendum CoLiving är mindre lägenheter som håller en hög kvalitet och inkluderar ett medlemskap till Convendums CoWorking centers. Vi fortsätter att utveckla flexibla tjänster som servar och hjälper våra kundföretag att fokusera på sin kärnverksamhet, säger Håkan Jeppsson, vd Convendum.

/Redaktionen