Nyheter

Osmart förbise <br></br> smarta elmätare

Energibolagen har installerat fem miljoner elmätare som bara mäter elförbrukningen en gång i månaden. Smarta elmätare hade gjort det lättare för hushållen att spara el.

Den lag som träder i kraft den första juli i Sverige ställer bara krav på att elnätbolagen behöver ge kunderna information om sin elförbrukning en gång i månaden. Smarta elmätare med löpande återkoppling hade kunnat ge stora besparingar bland hushållen.

— Siffrorna för dem som använder direkt återkoppling varierar mellan 5 och 15 procent. Du kan få information om din strömanvändning på din dator eller i mobilen eller en särskild mätare och har då tillgång till den där du kanske kan ändra ditt beteende, säger Sarah Darby, forskare vid University of Oxford, till Vetenskapsradion.

Sarah Darby har sammanställt ett 40-tal internationella studier kring smarta elmätare. Folk sparar mellan 5 och 15 procent av sin elförbrukning med direktmätare.

Sarah Darby får medhåll av Jessica Strömbäck vid konsultfirman VaasaEtt som beklagar att svenska regeringen 2003 inte begärde mer av bolagen.

— Tyvärr är det så att regeringens krav var så låga i Sverige att det lämnade ett jättestort spelrum åt nätbolagen, anser Jessica Strömbäck till Vetenskapsradion.