Nyheter

Östermalms saluhall snart färdigrustad

Östermalms saluhall.

Det är nu första gången som Östermalms saluhall genomgår en total renovering och restaurering sedan öppningen för 131 år sedan. I januari 2020 kommer saluhallen att återinvigas efter att ha varit stängd i över två år.

 Det är fortfarande ett staket kring Östermalms saluhall, och fasaden är täckt av byggställningar, men inuti har den nya minst sagt pampiga hallen med höga dekorerade pelare tagit form. Färgerna för tankarna till allmoge och dalmålningar, men det är förstås inte en slump vilka kulörer som har valts ut. Byggnaden är blå-märkt, vilket betyder att det har kulturhistoriskt värde enligt stadsmuseets klassificering, och ett flertal experter inom olika områden har deltagit i processen att skapa en uppfräschad hall men ändå ha kvar mycket av det historiska. Väggarna i saluhallen har tidigare målats om ett antal gånger och under gammal färg fanns flera gamla skrifter som nu tagits fram och målats om på nytt. Originaldetaljer i färger, friser, målningar och snickerier har återställts.

Renoveringsarbetet har letts av Stockholms Stad och arkitekterna på Tengboms har stått för utförandet, som påbörjade det omfattandearbetet i april 2016. I arbetet har man utgått från byggnadens tidstypiska karaktär och kulturhistoriska värden samt den ursprungligastjärnformade planlösningen. De två äldre entréerna via Nybrogatan samt Humlegårdsgatan kommer nu att kunna användas igen och på bortre långsidan hallen, ned mot Sturegallerian, kommer det även att kunna gå att komma in direkt från hotellet som ska byggas där.

Den nya planlösningen gör att saluhallen upplevs rymligare och ger ett bättre flöde med fler naturliga gångar i hallen, vilket ökar de kommersiella förutsättningarna för handlarna. Det kommer nu att bli fullt fokus på mat och dryck och 16-17 handlare och ett antal restauranger kommer att husera där då allt står klart. Restaurangerna kommer att vara lättillgängliga från gatan och kommer att hålla öppet under kvällstid, allt för att det omkringliggande området ska upplevas mer levande.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få arbeta med en av Stockholms mest anrika byggnader. Vår ambition är och har varit att återställa saluhallens forna glans samt dess varma och gemytliga atmosfär, och ge den ett nytt och modernare uttryck, säger Mark Humphreys, från arkitektfirman Tengbom.

Stort fokus har lagts på att göra hallen miljövänlig och hållbar, även de delar som inte är synliga för besökare. I källarplanet, har allt sanerats och byggts om för att skapa en energieffektivitet och bättre fysisk arbetsmiljö för personalen genom nya förbättrade system för logistik, tillgänglighet, varu- och avfallstransporter.
– Tjugo procent färre transporter av lastbilar kommer det att bli och soporna som sorteras upp i olikfärgade påsar sugs ner under gatan och torget till stora containrar, berättar Ulf Elmqvist, som är ordförande Östermalms Saluhalls Förening.
Han driver även företaget Lisa Elmqvists fisk som huserat i saluhallen i fyra generationer.

– Med den nyrenoverade och återställda saluhallen, som blir en utvecklad handelsplats som andas genuinitet och samtid, hoppas vi locka Stockholmsbor, turister från hela Sverige och övriga delar av världen. Restaurangerna som blir belägna vid fasadlängden gör att Östermalms saluhall ska leva långt in på kvällen och skapa en härlig stämning till stadslivet på Östermalm.
Projektet har dock blivit dyrare än beräknat och slutnotan beräknas landa på någonstans kring en miljard kronor. Det kan då jämföras med att den fyraåriga renoveringen och upprustningen av Nationalmuseet hamnade på kring 1,3 miljarder.

–Det har varit flera förseningar i det här projektet, bland annat överklagades personalutrymmena, betongentreprenaden blev dyrare, och det har varit flera saker som gjort att det kostade mer. Hotellet som ska byggas står för ungefär trettio procent av den här kostnaden, det betalas också av Stockholms stad, men driften kommer Hotel Diplomat att stå för, förklarar Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.   

Han tycker att det måste ses över vad de stora kostnadsökningarna beror på inför framtida, liknande projekt.

–Bland annat bör det också ses över när renoveringar av olika byggnader ska ske, så att man inte väntar för länge. Saluhallen var till exempel i lite sämre skick än vad man trodde. Det behövde också användas andra verktyg och så för att vara mer varsamma mot berget som fastigheten står på. Det ska slutrapporteras till fastighetsnämnden och det är viktigt att utvärdera.
Han är dock stolt över resultatet och att det snart kan visas upp för allmänheten.

– Renoveringen av saluhallen är en omfattande investering i en av Stockholms vackraste byggnader. Det har varit ett mångårigt projekt där Stockholms stad lagt ner mycket resurser, och som nu börjar gå för landning. Det ska bli väldigt kul att snart få öppna upp hallen för stockholmarna.

Tidigare såldes det även lite inredning och annat i hallen men nu är det kött, fisk, ost och grönt som gäller framöver.
– Det att bli mer fokus på mat än tidigare, det kommer att vara fler sittplatser, fler handlare och mer kapacitet än tidigare.

De handlare som tidigare var i saluhallen har under byggperioden huserat i en tillfällig byggnad på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen kommer nu att säljas.

Östermalms saluhall
Byggdes: Det tog endast 6 månader att bygga den ursprungliga saluhallen som stod klar 1888.
Stängd för renovering april 2016-januari 2020
Byggkostnad: 1 miljard 
Ägare och beställare: Stockholms stad


Text och foto: Annika Rådlund