Nyheter

Östersund pressar Peab

Fältjägaren Fastigheter ska bygga bostäder i Östersund. Det finns uppgjort i ett avtal från 2006. Men projektet har gått i stå på grund av olika viljor i ägargruppen.

Östersunds kommunalråd Jens Nilsson (S), skriver till styrelsen i Fältjägaren Fastigheter och påminner om ramavtalet från 2006, där det står:

”Bolaget skall, om marknaden så medger och förutsatt att det inte uppstår förseningar som Bolaget inte råder över, senast 2010 inom Kasernområdet ha byggt 200 bostäder samt inom, Övningsområdet ha exploaterat ett 100-tal tomter för enbostadshus.”

— De har till 2010 på sig men de har ännu inte satt spaden i jorden för att bygga några flerfamiljshus och därför vill jag nu ha en förklaring, säger Jens Nilsson till Östersundsposten.

Peabs huvudägare har en dialog med kommunen men den politiska ledningen vill nu se att mer händer.

— Jag har pratat med Mats Paulsson (Peab) i flera omgångar men inte hört ett ljud från Björn Björnsson som jag var så förbannad på i höstas. De borde ha löst det här och det är därför jag nu skriver till styrelsen, fortsätter Jens Nilsson i artikeln.

Björn Björnsson företräder Altor och Bure som tog över Fabös och Norrvidden från Maths O Sundkvist.

Peabs Mats Leifland, som sitter i styrelsen för Fältjägaren, uppger för Östersundsposten att olika uppfattningar bland ägarna är en anledning till att man inte kommit igång. Dessutom pekar han på problem som finanskris, att det saknas kapital i banksystemet och att bankerna kräver mer eget kapital av den som bygger.