Nyheter

Över 200 kommuner söker regeringens byggbonus

Över 200 kommuner har ansökt om regeringens byggbonus. Foto: Anna Sjöström

Av landets 290 kommuner har över 200 sökt regeringens byggbonus som uppgår till 1,8 miljarder kronor.

   
Förra året beviljade Boverket 111 kommuner den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016.
Kommunerna hade gemensamt gett startbesked för totalt 49 624 nya bostäder för perioden 1 augusti 2015 till 1 augusti 2016. 

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

Sveriges kommuner har nu lämnat in ansökningar till Boverket för ökat bostadsbyggande och har ansökt om stöd för perioden 1 augusti 2016 till 1 augusti 2017.

Antalet kommuner som sökt stödet har ökat kraftigt. Över 200 kommuner har sökt byggbonus i år. Mängden startbesked uppgår i ansökningarna till totalt ca 73 500 bostäder. Totalt fördelas 1,8 miljarder mellan de som får sin ansökan beviljad.

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat – under en tolvmånadersperiod – ha gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad, ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. I kommunen ska det också finnas minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under perioden.

Följande 16 kommuner har har angivit att de gett startbesked för över 1000 bostäder under 12-månadersperioden:
Örebro, Växjö, Västerås, Uppsala, Umeå, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Malmö, Linköping, Karlstad, Kalmar, Järfälla, Helsingborg, Göteborg och Botkyrka.

Boverket beslutar under november vilka kommuner som beviljas stöd. Bidraget betalat ut senast den 1 december respektive år.