Nyheter

Över 3000 varslade inom byggverksamhet

Foto: Peter Kroon

Totalt har 80 816 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. Inom byggverksamhet har 3211 personer varslats under perioden 1 mars-7 juni. 

Av de totalt 42 415 som varslades i mars har hittills ungefär hälften blivit uppsagda.

– Efter två månader är det en större andel som har blivit uppsagda, nästan hälften jämfört med fyra av tio under finanskrisen. Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Den gångna veckan skrev 16 123 personer in sig som arbetssökande, ungefär dubbelt så många som motsvarande vecka förra året.

Totalt är 446 231 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,6 procents arbetslöshet. Utrikesfödda och unga är överrepresenterade bland dem som skrev in sig på Arbetsförmedlingen under förra veckan.

3211 personer har varslats om uppsägning inom byggverksamhet under perioden 1 mars- 7 juni.