Nyheter

Överklagad plan försenar tunnelbanan

Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort har överklagats till regeringen av en fastighetsägare. Bild: SLL

Järnvägsplanen som behövs för att kunna börja bygga tunnelbanan till Nacka och Söderort har överklagats till regeringen.
Det innebär att bygget inte kan börja som planerat. 

– Det är naturligtvis tråkigt, men vi kommer att använda tiden fram till regeringens avgörande åt att förbereda oss ännu mer inför byggstart. Vi kommer att vara startklara när avgörandet kommer, säger avdelningschef Martin Hellgren, i ett pressmeddelande.

Det mesta av arbetet som pågår kommer att löpa på och alla förberedande arbeten som är inplanerade eller i gång fortsätter.
Det gäller till exempel arbetena vid Gullmarsplan och bygget av en tillfällig väg vid trafikplats Skvaltan i Nacka. 
– Även våra pågående upphandlingar fortsätter som planerat, men vi kommer inte att påbörja några nya upphandlingar innan järnvägsplanen vunnit laga kraft. Där vi har klart med entreprenör kommer vi att diskutera startdatum för entreprenaden med dem, säger Martin Hellgren. 

Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort har överklagats till regeringen av en fastighetsägare på Blasieholmen i centrala Stockholm. 

Järnvägsplanen reglerar vilken mark som tunnelbanebygget får använda, både under byggtiden och permanent. Fastighetsägaren vill att regeringen i första hand upphäver järnvägsplanen, i andra hand att den kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder mot störningar. 

Det tar 6–18 månader att få ett avgörande från regeringen.