Nyheter

Överklaganden bromsar städers tillväxt

Fredrik Reinfeldt. Foto: Anna Sjöström.

Svenskarnas vilja att överklaga och därmed bromsa planerade byggprojekt är ett problem för storstädernas tillväxt.

Det menar Fredrik Reinfeldt som varit i Almedalen för att prata bostadspolitik.

Före detta statsminister Fredrik Reinfeldt har lämnat den politiska hetluften, men samhällsbyggnadsfrågor är som han säger ”något som fortfarande ligger honom varmt om hjärtat”. I Almedalen dök han dock upp hos Panghus på ett kvällsevenemang för att prata bostadsutveckling för inbjudna gäster. Föredraget hade inslag av både humor och eftertanke.

Enligt Fredrik Reinfeldt har det skett en ökning av bostadsbyggandet i Sverige. Vi har passerat 40 000 bostäder i år och väntas bygga 50 000 nästa år, varav en stor del hyresrätter.

Och vi skulle kunna bygga ännu mer om inte motståndet mot förtätning vore så stort.

– Många har ett felaktigt perspektiv på vad en storstad är. I en storstad bor man tätt tillsammans och har många grannar. Man kan inte begära att få del av det pulserande folklivet på dagen, samtidigt som man kräver att det ska vara helt tyst på natten.

Att byggandet är koncentrerat till tätorterna är en naturlig följd av urbaniseringen. Enligt Fredrik Reinfeldt måste en stad kunna förändras, byggas ut och delvis rivas för att utvecklas.  Men många svenskar ifrågasätter byggandet, trots att vi har en kraftig befolkningstillväxt i storstäderna. 

– Vi kan inte riva gamla hus. Vi kan inte heller bygga mellan hus eftersom varje grönområde är omistligt och vi kan inte bygga på hus eftersom utsikten då kan bli skymd. Svenskar har en benägenhet att ifrågasätta byggande – och man vill gärna stoppa grannens utbyggnad.

Motståndet, i kombination med regelverket, både fördröjer och fördyrar byggprojekt. Bullerregler och strandskyddet är några exempel, liksom våra långa planprocesser.

– Hur städer ska växa är en stor fråga för mänskligheten, säger Fredrik Reinfeldt.