Nyheter

Överklagar bedrägeridomen

Tre av de dömda för bedrägerierna i samband med renovering av Söderledstunneln kommer att överklaga fängelsedomarna.
Den fjärde har ännu inte fattat beslut, men kommer sannolikt också att överklaga till hovrätten.

Domen meddelades förra veckan och männen dömdes till mellan två och ett halvt och fem års fängelse.
Längst straff blev det för konsulten, som fick fem års fängelse för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
– Min huvudman är mycket besviken och kommer att överklaga domen till hovrätten, säger advokat Fredrik Zettergren.
Han menar att det är svårt att se att Stockholms stad har blivit utsatt för ett bedrägeri av påstått slag.
– Betalning för entreprenaden skulle ske enligt avtal, det vill säga efter uppmätta mängder utfört arbete och enligt avtalade tilläggsbeställningar av faktiskt utfört arbete. Vilka fakturor som Stockholm stad betalat och som skulle vara led i ett påstått bedrägeri är inte visat i målet. Entreprenaden är ännu inte slutreglerad och entreprenören har alltjämt fordringar på Stockholms stad avseende renoveringen av den södergående Söderledstunneln som blev billigare än renoveringen av den norrgående delen som utfördes av annan entreprenör, säger Fredrik Zettergren.

Även den 50-årige företagaren kommer att överklaga domen på tre och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott.
– Domen kommer att överklagas i början av veckan. I sak hävdar försvaret att tingsrätten gjort en felaktig värdering av utredningen som förebringats, säger advokat Per Liljekvist.

Underentreprenören dömdes till fyra års fängelse för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
– Innan vi tar ställning ska vi gå igenom det omfattande materialet från tingsrätten, säger Tobias Fälth, underentreprenörens advokat.
Han fortsätter:
– Men det lutar åt att vi kommer att överklaga, jag anser att tingsrätten gjort det enkelt för sig i sitt resonemang.

Även den före detta projektledaren vid Trafikkontoret, som dömdes till två och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri, meddelar via sin advokat Mattias Novak att han är besviken på domen och kommer att överklaga till hovrätten.
– I domen ser vi indikationer på att rätten övervägt att frikänna min huvudman, men sedan valt att gå på en tuffare linje, säger Mattias Novak.

Anna Sjöström