Nyheter

Överklagar Cementa-beslut

Den första överklagan mot Cementas tillstånd har nu lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen.

Föreningen Urbergsgruppen överklagar regeringens beslut om att låta Cementa fortsätta verksamheten i Slite på Gotland. ”Varje dag verksamheten bedrivs riskerar medföra omfattande och irreversibla skador” skriver föreningen i sin överklagan.

I slutet av november meddelade regeringen beslutet att ge Cementa tillstånd att bryta kalk i Slite fram till 31 december 2022. Nu har den första överklagan av beslutet lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen. Föreningen Urbergsgruppen nämner tre punkter som grund för sin överklagan.

Dels menar man att lagändringen i miljöbalken, som möjliggjorde för att ge fortsatt tillfälligt tillstånd för Cementa, strider mot regeringsformen både vad gäller tillkomst samt innehåll. Man anser också att regeringsbeslutet strider mot såväl miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen som ramvattendirektivet och art- och habitatdirektivet.

Urbergsgruppen påpekar i överklagan att eftersom tillståndet redan har tagits i anspråk ”är det av stor vikt att domstolen snarast inhiberar beslutet i avvaktan på bedömning i sakfrågan”. Detta eftersom ”varje dag verksamheten bedrivs riskerar medföra omfattande och irreversibla skador” skriver föreningen.